103.0 4 4 41 19 0 0 0 0 0 88 ?hei 135 7 26 0 50 0 0 0 0 100,12,42,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81 100,12,13,13,13,12,12,12,13,13,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,16,17,18,19,26,36,43,45,46,47,48,50,50,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,54,53,49,46,45,45,47,48,50 2 ?hei 142 4 26 50 35 0 0 0 0 100,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81 100,40,40,4,4,4,4,4,7,7,9,9,9,15,15,20,22,22,32,32,35,42,42,42,42,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 0 ?de 146 4 26 50 45 0 0 0 0 100,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,82,82,82 100,50,50,50,50,26,25,25,26,26,26,26,26,27,27,27,28,28,28,28,30,31,31,33,33,33,36,36,42,42,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,48,48,48,48,42,43,43,43,43,45,50,50,45,45,42 1 ?tian 150 8 25 58 52 0 0 0 0 100,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83 100,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,12,15,17,19,20,24,25,25,26,27,30,32,32,32,33,36,38,40,40,41,43,46,47,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,47,47,46,46,47,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 1 I?kong 158 8 23 77 26 0 0 0 0 100,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,82,82,82,82,82,82,82,82 100,16,16,16,22,22,23,24,26,27,31,35,36,38,40,42,43,44,46,46,47,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,48,47,45,43,42,40,37,31,27,22,18,14 2 ?di 166 12 26 50 100 0 0 0 0 100,82,82,81,81,81,81,81,81,81,81,80,80,80,80,80,80,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80 100,8,8,7,6,7,7,8,9,8,9,11,10,8,7,8,10,11,11,12,13,14,15,15,16,19,21,22,22,24,26,29,30,31,33,35,36,37,39,41,43,44,45,45,45,47,48,48,49,50,50,51,51,51,51,50,50,50,52,52,52,53,53,53,52,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,51,49,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,51,48,45,41,37 1 - - 178 4 28 100 50 0 0 0 0 100,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79 100,80,80,80,80,73,67,67,65,65,60,57,57,52,52,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,47,47,47,47,52,50,50,50,50,47,42,42,17,17,4 0 ?chui 182 12 28 50 60 0 0 0 0 100,79,79,79,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,80,80,80,80,80,80,80,80,79,79,79,79,79,78,78,78,78,78,78,78,77,77,77,77 100,4,4,3,2,4,4,4,4,4,7,17,20,22,25,30,35,37,40,45,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,45,42,40,37,32,17 0 ?liang 200 8 30 0 82 0 0 0 0 100,15,15,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78 100,4,6,9,13,15,15,16,16,16,16,16,16,16,16,17,17,17,17,18,20,20,20,21,21,21,23,23,24,25,26,30,32,33,35,38,40,42,42,42,44,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,46,43 2 ?liang 208 4 30 50 59 0 0 0 0 100,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78 100,12,12,9,9,7,4,4,2,2,4,15,15,20,20,22,32,32,42,42,47,45,45,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 0 ?de 212 4 30 50 30 0 0 0 0 100,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80 100,12,12,9,9,9,7,7,9,9,9,12,12,15,15,20,25,25,30,30,32,40,40,42,42,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,55,52,52,52,52,52,47,47,47,47,47,47,47,45,45,45,45,45,45,45,42,45,45,45,45,45 0 J?fan 216 8 28 50 78 0 0 0 0 100,80,80,80,80,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78 100,14,14,14,15,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,16,17,17,17,18,20,24,28,31,34,38,43,45,45,47,48,49,50,51,51,51,52,51,48,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,48,48,49,49,49,50,50 2 ?xing 224 8 26 50 50 0 0 0 0 100,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78 100,16,20,22,24,27,38,40,42,44,45,54,55,57,58,58,52,50,49,48,48,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,46,46,46,50,50,50,50,50,50,52,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,55,56,56,55,54,51,49,47,46,45 1 ?xiang 232 12 26 40 22 0 0 0 0 100,78,78,78,78,78,78,78,78,78,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80 100,50,50,48,40,31,35,37,40,45,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,51,50,50,50,47,47,46,45,45,45,45,45,45,45,47,47,47,47,47,49,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,50 0 - - 244 4 31 52 50 0 0 0 0 100,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80 100,98,98,98,98,97,97,97,96,96,92,85,85,80,80,78,76,76,72,72,71,67,67,67,67,66,65,65,62,62,60,58,58,57,57,56,55,55,55,55,53,53,53,52,52,52,51,51,50,50,50,49,49,48,48,48,48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,50,50,50,49,49,49,49,48,48,48,48,48,48,47,47,47,47,46,45,45,45,45,43 4 ?sui 248 12 31 84 17 0 0 0 0 100,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,78,78,78,78,78,78,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,75,75,75,75,75,75,75,75,74,74,74,74,74,74,74 100,30,30,29,26,25,23,23,22,22,22,22,22,22,22,23,24,25,26,27,29,30,30,30,31,33,33,33,34,35,36,38,39,40,40,42,43,43,44,45,47,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,46,46,44,43,45,54,54,55,52,45,45,46,49,51,53,54,53,50,46,46,48,49,50,50,50 1 ?chong 266 8 33 0 26 0 0 0 0 100,6,6,71,71,71,71,71,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75 100,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,17,18,18,20,24,26,27,30,40,45,47,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,54,57,58,56,54,53,51,49,48,48,49,50 2 ?er 274 8 26 50 47 0 0 0 0 100,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75 100,11,11,11,11,12,12,12,14,14,35,47,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,50,50,50,49,49,49,49,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,50,50,49,49,49,50,50,50,50,49,50,50,49,45,22,20 2 ?fei 282 8 28 85 86 0 0 0 0 100,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74 100,55,22,22,22,22,22,22,23,25,26,33,35,36,37,52,52,50,50,50,52,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,56,60,59,57,55,55,53,47,40,38,36,34 0 ?chong 299 8 33 0 27 0 0 0 0 100,8,8,74,74,74,74,74,74,74,74,74,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76 100,9,11,12,13,13,15,15,15,15,15,16,16,16,16,16,35,44,47,47,48,48,48,48,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,56,57,56,55,53,49,47,50,52,53 2 ?er 307 8 26 50 48 0 0 0 0 100,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76 100,3,6,6,6,6,9,9,10,12,13,37,42,45,47,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,50,50,51,51,51,51,51,49,47,48,49,49 2 ?fei 315 8 28 85 86 0 0 0 0 100,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76 100,30,25,12,11,2,2,2,2,2,2,4,6,7,8,9,20,21,27,27,32,37,42,43,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,51,50,50,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,48,50,50,50,47,42,41,40,37,37,37,38,40,40,45,45,45,43,41,40,38,37,37,37,37,38,40,40,40,40,40,47,47,47,47,47,47,47 0 ?ni 332 8 33 0 50 0 0 0 0 100,26,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76 100,4,4,4,4,4,4,4,4,4,11,36,37,38,38,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,41,42,44,46,47,47,48,48,48,48,48,48,49,49,49,49,49,49,48,48,48,48,48,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,55 10 ?zai 340 8 26 45 25 0 0 0 0 100,76,76,76,76,76,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,82,82,82,82,82,82,82,83,83,83,83,83,83,83,83,83,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84 100,9,9,9,10,11,14,15,14,14,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,16,16,16,16,20,21,21,22,22,28,30,30,30,31,41,42,42,42,41,41,41,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,50,49,49,49,49,49,49,48,48,48,48,46,46,46,45,44,43,43,42,40,39,37,36,34,32,29,28,27,26,24,21,21,20,19,17,16,16,15,15,14,14,14,13,13 2 ?si 348 12 28 50 75 0 0 0 0 100,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,84,83,83,83,83,83,82,82,82,82,82,82,81,81,81,81,81,81,81,81,81,80,80,80,80,80,80,80,80,79,79,79,79,79,78,78,78,78,78,78,78,77,77,77,77,77,77,77,77,77,76,76,76,76,76,76,76,75,75,75,75,75,75,75,74,74,74,74,74,74,74,73,73,73,73,73,73,73 100,42,43,36,33,33,35,36,38,42,46,50,50,50,50,50,50,50,49,48,45,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,50,52,53,55,55,54,53,57,50,48,47,46,46,46,47,49,50,48,48,47,46,46,45,45,46,43,43,41,40,37,35,34,32,28,25,20,15,9,4,2 1 ?nian 360 4 30 69 59 0 0 0 0 100,73,73,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69 100,50,50,47,47,47,47,47,47,47,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,50,50,50,47,47,45,45,45,42,42,40 0 ?shui 364 24 30 81 77 0 0 0 0 100,69,69,69,69,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,68,68,68,68,68,68,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,70,70 100,35,20,12,18,39,47,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,53,53,47,46,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,57,60,61,62,62,65,57,55,52,45,40,37,38,43,45,50,57,67,63,62,60,53,50,49,46,39,35,35,45,51,51,53,60,65,65,58,52,47,45,45,47,50,53,52,52,50,50,50,50,50,50,50,50,48,44,49 0 ?tian 431 8 26 0 73 0 0 0 0 100,22,22,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75 100,2,3,9,11,7,16,17,16,16,16,16,16,16,16,16,18,19,20,20,21,25,27,28,29,31,35,36,37,37,38,41,42,42,43,45,46,46,46,47,48,48,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,48,48,48,48,48,48,48,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,49,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,50,50,50,49,48,48 2 ?shang 439 4 26 50 100 0 0 0 0 100,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74 100,37,37,35,35,30,30,30,32,32,35,35,35,40,40,42,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 0 ?de 443 4 26 50 50 0 0 0 0 100,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,52,50,50,50,40,40,42,42,47,40,40,30,30,47 0 ?xing 447 8 25 50 72 0 0 0 0 100,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74 100,23,23,23,23,23,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,23,23,24,25,26,30,32,34,35,37,39,40,40,42,42,43,43,43,43,44,45,45,46,46,46,44,45,45,46,46,47,49,50,50,50,50,50,50,48,48,48,46,46,46,46,46,47,50,50,50,50,50,50,55,54,51,51,51,51,51,51,51,50,50,50,51,51,51,50,50,50,50,50,49,48,46,48,49,50,51 1 ?xing 455 8 23 26 18 0 0 0 0 100,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74 100,27,28,29,30,31,36,39,41,42,44,46,47,48,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,48,49,50,52,51,49,48,48,41,39,37,34,32,28,26,25,18,11 3 ?liu 463 12 26 80 100 0 0 0 0 100,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73 100,66,61,43,27,18,16,16,16,16,16,16,16,17,17,18,21,21,22,23,24,25,25,25,25,26,26,26,28,30,32,35,35,36,38,40,41,42,43,44,46,47,47,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,47,45,45,45,45,45,46,47,47,48,50,51,52,52,52,52,52,52,50,50,49,48,47,47,47,47,47,46,46,46,46,47,47,48,48,49,49,45,50 2 - - 475 4 28 49 50 0 0 0 0 100,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73 100,91,91,88,88,82,66,66,61,61,58,56,56,53,53,53,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 1 ?lei 479 8 28 50 15 0 0 0 0 100,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,47,47,47,47,47,47,50,51,52,53,55,50,60,55,55,55,48,47,46,45,45,45,45,43,42,42,47,47,47,52,53,55,55,53,52,52,51,50,48,47,47,46,45,45,45,43,42,42,42,42,42 0 ?di 497 8 30 0 27 0 0 0 0 100,22,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,75,75,75 100,6,6,7,7,7,8,8,9,9,10,26,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,29,29,30,33,44,45,46,47,47,48,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,54,50,50,54,53,50,48,46,45,45 4 ?shang 505 4 30 56 31 0 0 0 0 100,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75 100,50,50,12,12,9,9,9,9,9,9,12,12,17,17,17,20,20,22,22,30,45,45,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 0 ?de 509 4 30 55 30 0 0 0 0 100,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75 100,50,50,50,50,31,30,30,30,30,30,31,31,31,31,32,33,33,35,35,37,47,47,47,47,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,50,50,50,46,46,46,46,43,16,16,3,3,1 1 ?mei 513 8 28 54 33 0 0 0 0 100,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75 100,9,9,9,9,9,9,9,10,10,10,10,20,19,20,28,28,28,28,28,28,31,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,33,33,33,33,33,35,36,36,38,38,39,40,41,42,42,44,44,45,45,46,47,48,48,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,49,49,49,49,49,50,50,50,49,49,50,50,50,50,51,53,57,60,62,64 4 ?gui 521 8 26 32 88 0 0 0 0 100,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75 100,37,41,44,46,47,49,50,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,51,45,45,45,45,45,45,45,45,46,47,50,50,50,50,50,47,47,47,47,47,47,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,56,61,62,60,60,57,53,47,43,42,42,42 0 ?ku 529 12 26 50 53 0 0 0 0 100,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73 100,50,50,28,19,22,24,26,31,40,46,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,53,47,47,46,45,45,46,48,50,50,50,50,55,50,47,45,45,45,43,42,43,50,50,51,57,57,60,62,62,62,62,62,57,56,53,51,48,46,45,42,47,47,47,47,48,51,53 0 - - 541 4 31 48 50 0 0 0 0 100,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73 100,92,92,92,92,92,92,92,91,91,91,90,90,90,90,90,90,90,89,89,87,82,82,77,77,67,65,65,57,57,57,55,55,55,55,54,52,52,52,52,50,50,50,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 5 ?wei 545 8 31 33 35 0 0 0 0 100,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,47,46,43,42,40,37,37,37,37,42,42,42,47,52,52,52,52,52,52,52,50,50 0 ?leng 563 8 33 0 87 0 0 0 0 100,13,13,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,74,74,74,74,74,74,74,74,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76 100,1,2,1,0,0,0,0,0,0,0,19,22,23,23,23,24,24,24,26,26,26,26,25,25,26,26,26,26,26,27,28,28,29,30,30,30,30,30,30,30,31,31,31,31,32,33,35,36,37,38,39,40,43,44,46,48,48,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,47,47,47,47,48,48,49,49 3 ?feng 571 8 26 31 28 0 0 0 0 100,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76 100,0,1,1,1,2,1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,5,7,7,8,9,15,20,23,26,31,45,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,51,51,49,47,45,42,38,35,34,33 6 ?chui 579 8 28 50 50 0 0 0 0 100,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,47,47,47,45,45,45,45,45,45,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,48,50,50,50,50,51,52,51,50,47,46,45,43,42,42,42,42,42,42,47,48,50,51,52,52,52,52,52,43 0 ?leng 595 8 33 50 36 0 0 0 0 100,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74 100,7,15,38,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,45,45,45,45,52,52,52,51,50,50,50,50,51,52,55,53,43,45,46,52,52,52,52,52,50,48,42,42,42,42,42,42,43,45,47,48,50,55,56,58,60,61,62,62,62,62,61,60,57,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,47,50,50,50,50,50,50,53,53,52 0 ?feng 603 8 26 29 25 0 0 0 0 100,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74 100,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,46,46,47,48,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,48,48,51,51,50,47,45,43,40,38,34,33,32,32,33 6 ?chui 611 8 28 71 50 0 0 0 0 100,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,50,50,50,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,47,47,52,52,53,49,46,42,42,42,43,45 0 ?zhi 629 8 33 0 15 0 0 0 0 100,25,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72 100,3,4,4,4,4,9,9,14,20,26,30,30,30,30,30,30,30,30,31,31,31,31,31,31,32,33,35,37,38,40,45,48,49,50,50,48,48,48,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,50,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,50,51,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49,49,50,54,52,51,49,48,47 4 ?yao 637 8 26 32 94 0 0 0 0 100,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72 100,5,5,6,6,35,37,37,37,37,38,47,48,48,48,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,48,48,48,48,47,47,47,46,45,43,43,42,40,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,36,36,36,36,36,36,36,36,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37 7 ?you 645 12 28 50 75 0 0 0 0 100,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70 100,50,28,10,9,7,8,8,8,8,9,25,30,38,42,44,46,46,47,48,48,49,50,50,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,52,55,55,55,55,52,49,48,47,46,46,46,46,47,48,49,51,53,53,53,55,55,55,55,55,54,53,52,51,51,48,47,46,45,45,45,45,46 1 ?ni 657 4 30 73 35 0 0 0 0 100,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70 100,93,93,93,93,88,85,85,56,56,55,52,52,51,51,50,48,48,47,47,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 1 ?pei 661 24 30 76 90 0 0 0 0 100,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70 100,50,50,47,47,49,50,50,50,51,52,52,52,52,52,50,54,55,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,55,57,62,65,65,62,59,55,50,46,42,42,44,49,52,54,57,60,61,65,65,65,65,64,59,54,52,48,41,40,40,40,42,43,45,50,54,57,62,64,65,65,60,59,57,54,50,45,57,55,55,55,55 0 ?chong 711 7 26 0 100 0 0 0 0 100,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,76,76,76,76,76,76,76,76 100,7,8,13,14,16,17,21,25,27,27,27,27,28,28,27,27,27,27,27,28,30,31,34,36,38,40,41,43,45,45,46,47,48,48,49,49,49,50,50,50,50,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,50,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,48,47,49,50,49,49,49,49,49,49,50,50,49,49 4 ?er 718 8 28 59 100 0 0 0 0 100,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77 100,83,80,80,69,67,59,55,54,53,52,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,48,48,47,47,46,46,46,46,46,46,46,46,47,49,49,50,50,50,50,49,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,53,53,52,51,51,49,48,47,46,46,46,47 2 ?fei 726 16 23 50 46 0 0 0 0 100,77,77,77,77,77,77,77,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76 100,7,8,9,22,22,44,47,48,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,50,50,49,49,48,48,48,48,48,48,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,50,50,49,49,48,48,47,47,48,48,49,49,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,50,50,49,49 5 ?hua 752 4 25 0 29 0 0 0 0 100,40,40,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,53,55,55,53,53,52,51,51,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,50,50,50,50,50 0 ?er 756 7 26 63 23 0 0 0 0 100,79,79,79,79,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80 100,97,97,97,97,67,65,65,60,60,55,55,55,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,47,45,45,45,45,47,47,47,47,47,40,35,35,30,30,25 0 ?shui 763 16 28 48 30 0 0 0 0 100,80,80,80,80,80,80,80,80,81,81,81,81,81,81,81,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79 100,86,77,44,26,26,27,28,29,33,35,40,47,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,48,47,50,50,50,50,50,50,53,46,51,50,50,50,50,50,54,51,50,47,47,47,47,48,50,51,53,53,53,53,55,55,54,51,48,47,45,45,44,43,43 1 一 yi 785 4 23 0 19 0 0 0 0 100,33,33,33,33,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77 100,20,20,21,21,22,23,23,25,25,26,32,32,37,37,41,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,52,50,50,50,52,52,50,52,52,50,50,50,50,50,50,50,47 0 ?shuang 789 4 25 69 59 0 0 0 0 100,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77 100,97,97,97,97,96,93,93,87,87,83,75,75,66,66,61,57,57,56,56,55,53,53,53,53,52,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,48,48,47,47,46,46,46,43,43,43,43,42,42,42,45,45,45,45,45,47,47,46,46,46,46,46,46,46,46,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,50,50,48,48,48,48,48,47,47,46 1 ?you 793 8 26 50 46 0 0 0 0 100,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78 100,50,39,35,33,31,30,30,30,31,25,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,27,27,27,28,28,30,30,31,31,32,33,34,35,37,38,39,40,40,41,42,44,45,45,46,46,51,51,51,47,47,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,48,48,48,48,48,51,51,51,51,51,51,51,51,50,49,49,50 1 一 yi 801 4 25 69 60 0 0 0 0 100,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78 100,26,26,26,26,27,21,21,21,21,21,21,21,22,22,23,23,23,24,24,25,25,25,25,25,27,28,28,31,31,31,35,35,35,35,38,41,41,43,43,50,50,50,50,50,50,47,47,46,46,46,45,45,45,45,45,46,46,46,46,47,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,46,46,46,46,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,42,42,42,42,42,40,40,40,40,37,48,48,48,48,51 1 ?dui 805 12 23 36 67 0 0 0 0 100,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,76,76,76,76,76,76,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,74,74,74,74,74,74 100,33,34,37,42,45,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,51,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,54,53,52,52,52,52,52,52,52,51,50,50,49,49,48,47,46,41,39,37,34,30,19,17,14,10,6 1 ?cai 817 8 26 50 37 0 0 0 0 100,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,75,75,75,75,75,75,75,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,77,77,77 100,3,3,3,3,3,2,2,3,3,3,7,7,8,4,4,5,6,6,7,9,13,14,15,17,18,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,46,46,46,46,46,46,47,47,47,47,50,50,50,51,51,52,52,51,48,48,48,48,48,48,49,48,47,46,46,43,42,41,41,38,36,28,26,23,21,18,15,12,11,11,6 1 ?mei 825 20 28 50 42 0 0 0 0 100,77,77,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,79,79,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78 100,62,62,62,62,60,57,55,52,52,52,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,48,50,51,53,45,37,35,35,35,37,41,45,50,57,61,62,63,65,65,65,58,50,43,40,32,32,32,33,40,42,46,53,57,60,66,67,67,67,65,62,61,52,47,40,38,37,37,37,37,37,37 0 ?bu 855 4 30 0 22 0 0 0 0 100,15,15,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,77,77,77,77,77 100,27,27,28,28,29,29,29,31,31,32,33,33,35,35,45,47,47,48,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,45,45,43,43,36,29,29,25,25,17,10,10,7,7,3 2 ?pa 859 8 33 56 57 0 0 0 0 100,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77 100,3,3,3,3,3,2,2,2,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,7,7,8,9,10,11,12,14,16,22,25,27,29,33,37,39,41,42,42,45,46,46,46,47,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,52,51,51,51,51,50,50,49,48,47,46,46,46,47,47,50,50,50,52,52,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,53,55,56,55,55,53,51,50,51,52,53,59 1 ?tian 867 8 26 50 52 0 0 0 0 100,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,75,75,75,75,75,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74 100,6,18,22,24,26,27,27,28,28,28,28,28,29,29,29,29,29,29,29,29,29,30,30,30,31,33,34,36,37,39,42,43,45,46,47,48,48,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,48,48,50,51,51,49,49,48,48,49,49,49,48,47 4 ?hei 875 8 28 50 84 0 0 0 0 100,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74 100,80,80,65,49,39,32,32,35,37,38,44,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,56,60,59,57,57,56,53,47,43,42,42,43 0 ?zhi 889 4 33 0 50 0 0 0 0 100,18,18,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76 100,20,20,20,20,20,20,20,21,21,22,22,22,23,23,26,28,28,31,31,32,32,32,37,37,42,45,45,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,46,46,43,37,37,30,30,25,17,17,11,11,7 1 ?pa 893 8 35 41 52 0 0 0 0 100,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76 100,50,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,16,17,17,19,20,21,22,23,23,25,26,29,33,35,45,47,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 2 ?xin 901 8 28 50 100 0 0 0 0 100,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76 100,0,30,37,37,37,37,37,37,38,38,40,42,43,44,46,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,48,47,46,46 6 ?sui 909 8 30 59 100 0 0 0 0 100,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76 100,63,11,8,8,4,4,4,4,4,4,6,6,7,8,8,9,10,13,13,13,18,18,21,21,22,25,26,26,27,30,31,33,34,35,37,41,42,45,47,50,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,49,50,50,50,47,47,47,47,50,50,50,50,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,47,46,46,45,42,41,41,40,39,38,36,36,46 1 ?bu 925 4 25 0 31 0 0 0 0 100,28,28,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79 100,0,0,0,0,0,1,1,3,3,4,9,9,14,14,18,23,23,23,23,23,23,23,22,22,22,23,23,23,23,23,23,23,24,24,24,30,30,40,40,44,48,48,48,48,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,26 3 ?guan 929 2 26 65 75 0 0 0 0 100,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81 100,7,7,15,15,17,20,20,25,25,27,40,40,40,40,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,45,40,40,35,35,32,30,30,27,27,25,25,25,22,22,25,27,27,30,30,32,35,35,37,37,37,40,40,42,42,95 0 - - 931 2 27 50 50 0 0 0 0 100,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 0 ?lei 933 4 25 46 12 0 0 0 0 100,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,47,47,50,50,50,45,45,45,45,45,43,43,42,42,42,42,42,42,42,47,47,47,47,47,48,50,50,47,47,42,55,55,53,53,47,46,46,45,45,40,40,40,50,50,50,50,50,47,47,45,37,37,30,30,25,17,17,12,12,7 0 ?bu 937 4 26 31 50 0 0 0 0 100,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,48,48,48,48,47,46,46,46,46,45,43,43,42,42,41,38,38,32,32,26,22,22,14,14,13,11,11,10,10,9,9,9,9,9,9 4 ?lei 941 8 30 64 60 0 0 0 0 100,82,82,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,80,80,80,80,80,80,80,80,80,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,78,78,78,78,78,78,78,78,78,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74 100,45,45,45,45,45,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,45,40,40,40,40,40,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,46,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,47,47,47,47,47,44,36,35,35,35 0 ?ye 958 4 25 31 30 0 0 0 0 100,25,25,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77 100,7,7,7,7,8,14,14,17,17,20,21,21,25,25,27,29,29,29,29,29,29,29,29,29,29,30,30,31,31,32,33,33,35,35,38,41,41,43,43,46,48,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,47,47,46,46,45,43,43,42,42,41 4 ?bu 962 4 26 69 50 0 0 0 0 100,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,48,47,47,46,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,50,50,52,50,50,50,50,47,47,47,47,47,47,47,47,45,45,42,40,40,37,37,35,35,35,32,32,30,32,32,32,32,35 0 ?guan 966 4 25 54 78 0 0 0 0 100,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77 100,20,20,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,22,22,22,22,23,27,27,30,30,32,36,36,37,37,40,41,41,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,48,47,47,50,50,50,51,51,50,50,50,50,50,48 1 ?dong 970 4 26 40 50 0 0 0 0 100,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77 100,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,90,90,75,75,67,62,62,55,55,50,50,50,47,47,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,47,47,47,47,40,40,40,40,40,35,40,40,40,40,50,50,50,50,50,50,50,50,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,40,40,40,45,45,43,43,42,42,42,42,42,42,37,37,32,32,17 0 ?nan 974 12 30 41 86 0 0 0 0 100,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,76,76 100,73,5,5,5,5,6,6,10,13,16,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,36,36,36,36,37,37,37,38,38,39,40,40,41,41,43,45,46,47,48,48,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,49,49,49 6 ?xi 986 12 28 39 78 0 0 0 0 100,76,76,77,77,77,77,78,78,78,78,78,78,78,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79 100,16,16,17,17,16,16,17,18,19,21,23,25,28,32,36,39,40,42,45,47,48,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,52,50,48,47,47,46,46,47,47,47,47,48,49,49,46,43,38,36,36,32,25,23,17,16,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,13,12,12,12,12 2 ?bei 998 18 30 86 66 0 0 0 0 100,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79 100,7,7,39,50,58,52,44,40,41,42,42,42,46,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,46,44,43,47,50,45,45,45,45,46,47,47,52,50,47,42,42,42,42,42,47,47,50,50,50,50,47,45,45,45,47,50,50,47,47,47,45,45,67,67,67,62,61,52,47,46,41,37,37,42,52,55,60,60,62,62,61,57,50,42,42,42,47,52,50,47 0 ,无码视频久久,国产一本高清无码,亚洲Av永久无码精品,国产91精品一区二区三区四区