93.5 4 4 99 19 0 0 0 0 0 358 gu gu 429 2 22 0 70 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,85,85,85,92,92,92,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 0 deng deng 431 2 22 0 70 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,55,55,55,55,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,57,57,57,57,57,57,57,60,60,60,62,62,62,65,65,65,65,65,65,65,70,70,70,72,72,72,72,75,75,75,77,77,77 0 xia xia 433 2 22 0 23 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,65,65,65,65,65,65,65,67,67,67,78,78,78,78,78,78,78,75,75,75,71,71,71,71,68,68,68,66,66,66,63,63,63,63,61,61,61,58,58,58,57,57,57,57,57,57,57,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55 1 yi yi 435 4 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,55,55,55,55,55,55,55,55,55,56,57,57,57,57,60,60,60,61,61,61,62,62,65,65,66,66,66,67,67,68,70,70,70,70,71,72,72,73,73,73,75,75,76,76,76,76,76,77,77,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,78,78,78,78,77,77,77,76,76,75,73,73,73,73,72,72,72,71,71,70,68,68,68,68,67,67,67,66,66,66,65,65,63,63,62 1 guan guan 439 2 26 50 27 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,95,95,95,95,94,94,94,93,93,93,92,92,92,92,90,90,90,89,89,89,87,87,87,87,83,83,83,78,78,78,76,76,76,76,66,66,66,63,63,63,61,61,61,61,61,61,61,59,59,59,59,59,59,59,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,59,59,59,59,60,60,60,60,60,60 4 feng feng 441 6 24 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,30,30,30,47,52,56,60,63,65,65,66,66,67,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,71,71,71,71,71,72,72,73,73,75,75,75,75,76,76,78,78,80,81,81,81,83,86,88,90,91,92,95,96 1 yan yan 447 4 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,48,48,50,50,51,51,51,52,52,53,53,53,55,55,55,55,55,56,56,57,58,58,58,58,58,59,59,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,61,61,61,63,63,84,84,86,89,89,90,90,91 3 xie xie 451 4 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,58,58,60,60,60,62,62,63,63,64,65,65,65,65,66,67,67,67,67,68,68,68,69,69,69,69,69,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,69,69,69,69,69,68,68,68,68,68,68,68,68,67,67,67,67,67,67,67,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,67,68,68,73,73,76,81,81,90,90,92,93,93,94,94,95,96,96,97,97,97 2 qian qian 455 2 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,95,95,95,95,95,95,95,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,95,95,95,95,95,95,92,92,92,92,92,92,92,90,90,90,87,87,87,87,87,87,87,85,85,85,82,82,82,82,80,80,80,77,77,77,77,77,77,77,75,75,75,72,72,72,72,72,72,72,70,70,70,67,67,67 0 chao chao 457 10 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,93,93,92,92,90,89,67,67,65,65,64,64,63,63,63,63,62,62,62,62,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60 5 han han 493 2 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,42,42,42,42,40,40,40,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,40,40,40,40,42,42,42,45,45,45,47,47,47,47,50,50,50,50,50,50,55,55,55,55,60,60,60,65,65,65 0 qing qing 495 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,7,7,7,7,25,25,25,37,37,37,47,47,47,47,52,52,52,52,52,52,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,60,60,60,60,60,60 0 li li 497 2 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,86,86,86,86,86,86,86,48,48,48,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,45,45,45,41,41,41,41,39,39,39,26,26,26,25,25,25,25,23,23,23,23,23,23 3 zhuang zhuang 499 4 24 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,47,47,46,46,46,45,45,45,45,45,45,45,45,45,44,43,43,43,43,42,42,42,41,41,41,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,40,40,40,39,39,38,38,38,36,36,35,35,34,33,33,30,30,28,25,25,21,21,20,16,16,15,15,15,14,14,14,14,14 2 shi shi 503 2 26 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,37,37,37,37,37,37,35,35,35,35,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,30,30,30,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,25,25,25,25,27,27,27,27,27,27,32,32,32,32,42,42,42,55,55,55 0 gan gan 505 6 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,2,2,28,29,30,30,31,31,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,46,46,46,46,46,46,46,46,46,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,46,46,46,46,46,46,47,47,47,47,47,48,48,48,48,48,48,48,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 6 dan dan 511 4 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,71,71,71,71,71,71,71,70,70,70,70,70,69,69,68,67,67,66,66,52,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,54,54,54,55,55,55,55,56,56,56,59,59,61,94,94,94,94,97 6 bu bu 515 4 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,25,25,30,30,33,36,36,40,40,42,45,45,46,46,47,48,48,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,50,50,48,47,47,46,46,45,45,45,43,43,42,42,42,41,41,41,40,40,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,39,39,39,39,39,40,40,40,40,40,41,41,41,41,41,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42 1 hui hui 519 2 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,82,82,82,77,77,77,72,72,72,72,67,67,67,65,65,65,60,60,60,60,55,55,55,52,52,52,52,52,52,52,50,50,50,47,47,47,45,45,45,45,45,45,45,42,42,42,40,40,40,40,37,37,37,35,35,35,32,32,32,32,32,32,32,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30 0 lao lao 521 10 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,90,91,92,93,93,93,93,93,93,92,87,75,70,68,66,65,61,60,57,57,60,60,60,60,61,62,63,63,66,67,68,70,71,72,73,73,73,73,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,73,73,71,71,70,70,68,67,66,66,63,63,61,61,58,58,57,56,55,55,53,53,52,52,52,51,50,50,50,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,48,48,50,50,51,51,51,52,52 1 bai bai 557 2 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,56,56,56,57,57,57,58,58,58,58,60,60,60,60,60,60,61,61,61,61,62,62,62,62,62,62,63,63,63,63,65,65,65,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,67,67,67,67,67,67,67,68,68,68,70,70,70,70,70,70,70,71,71,71,72,72,72,72,72,72,72,73,73,73,75,75,75,75,75,75,75,76,76,76,77,77,77 1 shi shi 559 2 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,77,77,77,77,77,77,77,78,78,78,80,80,80,80,80,80,80,81,81,81,81,81,81,81,82,82,82,82,82,82,83,83,83,83,85,85,85,85,85,85,86,86,86,86,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,86,86,86,82,82,82,78,78,78,78,77,77,77,76,76,76,73,73,73,73,71,71,71,68,68,68,68,68,68,68,67,67,67,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,67,67,67 1 gong gong 561 2 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,68,68,68,68,68,68,68,69,69,69,70,70,70,70,71,71,71,71,71,71,72,72,72,72,72,72,72,73,73,73,75,75,75,75,75,75,75,76,76,76,76,76,76,76,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,78,78,78,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,78,77,77,77,77,77,77 1 guo guo 563 4 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,77,77,77,77,77,77,77,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,75,75,75,75,75,75,75,75,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,72,71,71,71,71,68,67,67,67,67,66,66,66,63,63,62,62,62,61,61,58,57,57,56,56,55 1 zai zai 567 2 26 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,91,91,91,91,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,89,89,89,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,47,47,47,47,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,53,53,53,53,53,53,54,54,54,54,49,49,49,46,46,46,55,55,55,55,56,56,56,56,56,56,57,57,57,57,58,58,58,59,59,59,61,61,61,61,62,62,62,64,64,64 4 tie tie 569 6 24 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,40,40,40,41,45,48,50,52,53,56,58,58,58,60,61,62,63,63,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,63,63,63,62,62,62,62,61,61,61,61,60,60,60,60,60,58,58,57,57,57,57,56,56,56,56,56,55,55,55,55,53,53,53,53,53,53,53,55,56,56,56,57,60,60,61,61,62,63,63,65,66,66,67,67,68,70,70,71,73,75,75,75 1 bi bi 575 4 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,27,27,28,28,29,30,30,31,31,32,33,33,35,35,36,36,36,38,38,38,40,40,41,41,42,43,43,45,45,45,45,45,46,46,47,47,47,48,48,50,50,50,51,51,51,52,52,53,53,53,55,55,55,55,56,57,57,57,57,58,58,58,51,51,47,38,38,36,36,33,35,35,36,36,41,42,42,45,45,46,48,48,55,55,56,58,58,62,62,63,66,66,68,68,73,77,77,80,80,83 1 zhong zhong 579 4 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,12,12,15,15,23,23,23,28,28,33,35,35,38,38,41,47,47,52,52,53,58,58,63,63,66,66,66,68,68,71,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,71,71,71,70,70,70,70,70,68,68,68,68,68,67,67,66,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65 1 zhu zhu 583 2 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,16,16,16,16,17,17,17,20,20,20,21,21,21,21,22,22,22,23,23,23,23,23,23,23,25,25,25,27,27,27,30,30,30,30,32,32,32,36,36,36,38,38,38,38,42,42,42,45,45,45,50,50,50,50,55,55,55,60,60,60,62,62,62,62,66,66,66,68,68,68,70,70,70,70,70,70,70,71,71,71,73,73,73,73,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,74,74,74 1 zao zao 585 10 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,99,98,97,96,94,92,90,90,88,87,85,83,80,79,76,74,71,70,67,66,65,63,62,61,60,59,58,58,57,57,57,56,56,56,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55 5 xuan xuan 621 2 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,56,56,56,56,56,56,56,59,59,59,61,61,61,66,66,66,66,68,68,68,74,74,74,77,77,77,77,78,78,78,81,81,81,85,85,85,85,86,86,86,88,88,88,90,90,90,90,91,91,91,93,93,93,93,93,93,93,93,93,93,92,92,92 3 qian qian 623 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,60,60,60,60,60,60,60,59,59,59,59,59,59,59,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,57,57,57,57,57,57,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,53,53,53,51,51,51,51,50,50,50,47,47,47,41,41,41,41,31,31,31,17,17,17 1 jin jin 625 2 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,81,81,81,81,80,80,80,62,62,62,53,53,53,53,51,51,51,47,47,47,45,45,45,45,42,42,42,41,41,41,40,40,40,40,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37 1 yi yi 627 4 24 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,86,86,85,85,82,81,81,76,76,60,52,52,50,50,48,47,47,46,46,46,46,46,45,45,45,45,45,45,45,45,43,43,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,41,41,41,40,40,40,40,40,40,40,40,39,39,39,39,38,38,38,38,38,38,37,37,37,37,36,36,36,36,36,35,33,33,31,31,27,26,26,22,22,20,16,16,15,15,12,11,11,8,8,7,6,6,4,4,4 1 zi zi 631 2 26 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,54,54,54,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57,57,59,59,59,60,60,60,66,66,66,66,67,67,67,74,74,74,75,75,75,75,80,80,80,82,82,82,88,88,88,88,89,89,89,93,93,93 4 wu wu 633 6 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,15,15,17,30,31,48,49,50,51,52,54,54,56,56,59,59,60,61,62,64,65,65,65,65,67,68,69,70,71,72,73,73,74,75,75,76,78,79,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,78,78,78,78,78,78,78,78,79,79,79,79,79,79,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,81,80,80 2 ju ju 639 4 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,98,98,98,98,97,97,97,97,97,97,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,54,54,55,55,55,58,58,60,60,61,65,65,69,69,70,74,74,77,77,79,82,82,85,85,85,88,88,90,90,91,93,93,95,95,96 4 shi shi 643 4 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,8,8,8,8,10,13,13,13,13,15,17,17,18,18,20,21,21,22,22,25,26,26,27,27,28,30,30,31,31,33,34,34,35,35,36,38,38,40,40,40,41,41,43,43,43,44,44,45,45,45,45,45,46,46,46,46,46,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,46,46,46,46,46,45,45,45,45,45 3 ren ren 647 2 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,80,80,80,80,80,80,80,75,75,75,72,72,72,72,72,72,72,70,70,70,65,65,65,65,62,62,62,62,62,62,60,60,60,60,57,57,57,55,55,55,52,52,52,52,50,50,50,50,50,50,45,45,45,45,45,45,45,42,42,42,40,40,40,40,37,37,37,35,35,35,34,34,34,34,33,33,33,32,32,32,31,31,31,31,30,30,30,27,27,27,25,25,25,25,22,22,22,20,20,20 0 gao gao 649 10 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,83,83,81,80,77,76,73,73,71,68,67,66,63,63,61,61,56,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,56,56,57,57,57,57,58,58,60,61,61,61,62,62,62,62,63,65,65,65,66,66,67,67,68,68,70,70,71,71,71,72,72,73,75,75,76,76,76,76,76,76,76,76,75,75,72,71,70,68,66,65,63,62,61,60,58,58,57,57,57,57,57,57,57,57 1 zhi zhi 669 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,62,62,62,73,73,73,73,83,83,83,87,87,87 1 shen shen 671 2 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,45,45,45,45,45,45,45,53,53,53,58,58,58,58,60,60,60,61,61,61,65,65,65,65,66,66,66,66,66,66,68,68,68,68,71,71,71,72,72,72,72,72,72,72,75,75,75,76,76,76,77,77,77,77,77,77,77,80,80,80,81,81,81,81,82,82,82,82,82,82,83,83,83,83,85,85,85,86,86,86,86,86,86,86,87,87,87,90,90,90,91,91,91,91,91,91,91,93,93,93 1 xiang xiang 673 2 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,21,21,21,21,21,21,21,22,22,22,25,25,25,25,27,27,27,30,30,30,32,32,32,32,33,33,33,36,36,36,38,38,38,38,41,41,41,42,42,42,45,45,45,45,47,47,47,50,50,50,51,51,51,51,53,53,53,56,56,56,57,57,57,57,57,57,57,61,61,61,62,62,62,62,65,65,65,66,66,66,67,67,67,67,68,68,68,70,70,70,71,71,71,71,72,72,72,73,73,73 1 xie xie 675 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,25,25,25,25,26,28,28,30,30,30,32,32,33,33,35,36,36,37,37,38,40,40,41,41,42,43,43,45,45,46,47,47,48,48,48,50,50,50,50,52,52,52,53,53,53,55,55,55,55,56,56,56,57,57,58,58,58,58,58,60,60,60,61,61,61,61,61,62,62,63,65,65,65,65,65,66,66,66,66,66,67,67,68,68,68,68,68,70,70,71,71,71,71,71,73,73,73,75,75,75 1 yang yang 679 4 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,38,38,38,38,39,39,39,40,40,40,40,40,41,41,41,42,42,42,42,43,43,43,43,43,43,44,44,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,46,46,46,46,46,46,46,47,47,47,47,47,47,47,47,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,47,47,46,43,43,16,16,14,13,13,10,10,8 3 wen wen 683 2 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,82,82,82,82,77,77,77,67,67,67,62,62,62,62,57,57,57,55,55,55,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 0 gu gu 685 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,16,16,17,17,17,18,18,19,19,19,20,20,23,23,25,28,28,34,34,40,43,43,48,48,50,50,50,50,50,51,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,52,52,52,52,52,51,50,50,50,50,50,49,49,48,48,47,47,47,46,46,45,45,45,45,45,44,44,44,43,43,42,41,41,40,40,39,36,36,35,35,29,25,25,23,23,20,19,19,14,14,11 2 lao lao 689 8 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,91,90,87,85,80,76,73,71,70,68,64,63,62,60,60,58,57,56,55,55,54,54,53,53,53,52,52,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,52,52,53,53,54,55,55,56,56,57,57,57,57,57,57,57,57,57,56,56 2 yi yi 701 2 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,55,55,55,57,57,57,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62,65,65,65,65,65,65,65,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,62,62,62,57,57,57,57,57,57,57,50,50,50,37,37,37,37,27,27,27,25,25,25 0 lu lu 703 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,5,5,5,5,46,46,46,47,47,47,48,48,48,48,48,48,48,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,53,53,53,53,54,54,54,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,54,54,54,53,53,53,53,53,53,53,45,45,45,42,42,42,42,42,42,42,38,38,38 3 dai dai 705 2 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,97,97,97,97,92,92,92,90,90,90,86,86,86,86,83,83,83,80,80,80,78,78,78,78,75,75,75,72,72,72,66,66,66,66,63,63,63,58,58,58,53,53,53,53,51,51,51,50,50,50,48,48,48,48,47,47,47,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46 1 xing xing 707 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,7,7,7,7,7,7,7,7,7,48,48,48,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,54,54,54,54,54,55,55,55,55,56,58,58,58,58,60,60,60,62,62,62,63,63,64,64,64,64,64,65,65,65 5 yue yue 711 2 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,47,47,47,47,47,47,47,48,48,48,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,51,51,51,51,50,50,50,55,55,55,53,53,53,53,51,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,48,48,48,48,48,48,48,47,47,47,46,46,46,45,45,45,45,43,43,43,15,15,15 1 cun cun 713 4 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,93,93,93,93,93,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,53,54,54,54,54,54,55,55,55,55,55,55,55,55,55,56,57,57,58,58,60,60,60,60,60,63,63,63,66,66,68 2 fang fang 717 4 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,3,3,4,4,6,9,9,11,11,14,15,15,16,16,18,19,19,21,21,23,25,25,28,28,29,31,31,34,34,35,37,37,41,41,42,45,45,46,46,48,49,49,50,50,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,51,51,51,50,50,49,49,48,47,47,47,47,46,45,45,45,45,45,45,45,44,44,44,43,43,39,39,32 2 cao cao 721 10 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,97,95,63,62,58,57,48,48,45,45,43,43,42,42,42,42,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,42,42,42,42,42,42,42,42,43,43,44,44,45,45,45,45,45,46,46,46,46,47,47,47,47,47,47,47,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,46,46,46,46 5 zong zong 735 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,32,32,32,32,32,32,30,30,30,30,27,27,27,27,27,27,25,25,25,25,25,25,25,22,22,22,20,20,20,20,20,20,20,17,17,17,15,15,15,15,15,15,15,12,12,12 0 ran ran 737 2 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,76,76,76,76,76,76,76,75,75,75,75,75,75,75,74,74,74,73,73,73,71,71,71,71,71,71,71,70,70,70,68,68,68,68,67,67,67,66,66,66,65,65,65,65,64,64,64,62,62,62,61,61,61,61,60,60,60,58,58,58,57,57,57,57,58,58,58,58,58,58,65,65,65,65,68,68,68,71,71,71,76,76,76,76,84,84,84,88,88,88,89,89,89,89,91,91,91,94,94,94 3 gong gong 739 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,15,15,18,18,20,21,21,25,25,26,28,28,30,30,31,33,33,33,33,35,35,35,36,36,37,38,38,40,40,41,41,41,43,43,43,45,45,45,45,45,46,46,46,46,47,48,48,48,48,49,50,50,50,50,51,52,52,52,52,53,54,54,54,54,54,55,55,56,56,56,57,57,57,57,57,58,58,58,58,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60 1 ming ming 743 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,89,89,89,89,89,89,89,88,88,88,86,86,86,86,86,86,86,85,85,85,82,82,82,82,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,53,53,53,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57 2 jin jin 745 2 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,16,16,16,16,16,16,16,21,21,21,25,25,25,25,27,27,27,31,31,31,48,48,48,48,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,57,57,57,95,95,95 1 qu qu 747 4 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,45,45,46,46,47,48,48,50,50,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,55,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,56,56,56,56,56,56,55,55,55,55,52,47,47,37,37,32,25,25,15,15,8 1 tong tong 751 2 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,67,67,67,67,57,57,57,52,52,52,47,47,47,47,47,47,47,45,45,45,45,45,45,45,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,45,45,45,45,45,45,45,47,47,47,50,50,50,57,57,57,57,60,60,60,70,70,70,75,75,75,75,90,90,90,92,92,92 0 chai chai 753 2 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,27,27,27,27,28,28,28,35,35,35,36,36,36,36,40,40,40,42,42,42,45,45,45,45,45,45,45,48,48,48,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,55,55,55,55,56,56,56,60,60,60,61,61,61,61,66,66,66,72,72,72,75,75,75,75,77,77,77,80,80,80 1 ji ji 755 4 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,62,62,62,62,62,62,62,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,57,57,57,57,57,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,52,52,52,52,52,52,52,50,50,50,47,47,47,47,47,45,45,45,42,42,40,40,37,35,35,32,32,30 0 wo wo 759 2 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,77,77,77,77,75,75,75,72,72,72,70,70,70,70,70,70,70,65,65,65,65,65,65,65,62,62,62,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62 0 qing qing 761 2 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,15,15,15,15,17,17,17,17,17,17,20,20,20,20,22,22,22,30,30,30,30,30,30,30,37,37,37,47,47,47,52,52,52,52,55,55,55,57,57,57,60,60,60,60,62,62,62,65,65,65,65,65,65,65,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,70,70,70,70,70,70,72,72,72,72,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,77,77,77,80,80,80,80,80,80,80,82,82,82,92,92,92 0 gao gao 763 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,26,26,26,26,32,32,32,38,38,38,41,41,41,41,43,43,43,43,43,43,46,46,46,46,47,47,47,48,48,48,48,48,48,48,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,56,56,56,56,57,57,57,57,57,57,58,58,58,58,61,61,61,62,62,62,63,63,63,63,65,65,65,67,67,67,70,70,70,70,72,72,72,72,72,72,76,76,76,76,80,80,80,86,86,86 1 - - 765 6 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,30,30,40,45,50,50,55,57,60,60,62,62,65,67,70,70,72,72,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,72,72,72,70,70,62,57,45,42,30 0 cang cang 771 2 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,92,92,92,92,92,92,92,90,90,90,89,89,89,89,86,86,86,85,85,85,84,84,84,84,81,81,81,78,78,78,76,76,76,76,46,46,46,45,45,45,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41 3 zhu zhu 773 2 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,17,17,17,17,17,17,17,20,20,20,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,27,27,27,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32 0 kun kun 775 2 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32 0 lun lun 777 2 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37 0 dai dai 779 4 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,37,37,37,37,37,35,35,35,32,32,32,30,30,27,27,27 0 hou hou 783 2 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,62,62,62,62,62,62,62,61,61,61,60,60,60,60,58,58,58,57,57,57,55,55,55,55,52,52,52,51,51,51,48,48,48,48,47,47,47,46,46,46,45,45,45,45,42,42,42,41,41,41,38,38,38,38,37,37,37,36,36,36,35,35,35,35,32,32,32,31,31,31,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,27,27,27,27,26,26,26,26,26,26,25,25,25,25,23,23,23,22,22,22 1 ren ren 785 2 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,95,95,95,95,95,95,95,92,92,92,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,85,85,85,85,85,85,85,82,82,82,82,82,82,82,80,80,80,75,75,75,72,72,72,72,70,70,70,67,67,67,62,62,62,62,60,60,60,60,60,60,55,55,55,55,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,55,55,55,55,57,57,57,57,57,57 0 qiao qiao 787 4 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,4,4,4,4,9,11,11,13,13,17,46,46,47,47,47,48,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,48,48,48,47,47,47,47,47,46,46,46,46,46,46,45,45,43,43,43,42,42,41,41,41,41,41,41,41,40,38,38,38,38,38,37,37,36,36,36,36,36,36,36,36 1 bi bi 795 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49,48,48,48,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,46,46,46,46,46,46,46,45,45,45,44,44,43,43,43,42,42,41,41,41,40,40,40,40,39,39,39,38,38,38,37,37,37,37,36,62,62,63,63,67,70,70,72,72,77,80,80,84,84,86,89,89,92,92,95,96,96,97,97,98 4 si si 799 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,16,16,16,16,20,20,20,24,24,24,25,25,25,25,28,28,28,30,30,30,34,34,34,34,35,35,35,39,39,39,41,41,41,41,43,43,43,44,44,44,46,46,46,46,48,48,48,48,48,48,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,50,50,50 2 - - 801 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,98,98,98,98,97,97,97,86,86,86,77,77,77,77,71,71,71,71,71,71,61,61,61,61,58,58,58,56,56,56,55,55,55,55,53,53,53,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46 1 dao dao 803 8 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,42,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,42,42,42,45,45,45,45,45,45,45,47,47,47,47,47,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57 0 jian jian 811 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,65,65,65,65,65,65,67,67,67,67,70,70,70,70,70,70,77,77,77,77,85,85,85,97,97,97 0 xue xue 813 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,25,25,25,25,51,51,51,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,57,57,57 1 fang fang 815 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,5,5,5,5,6,6,6,9,9,9,11,11,11,11,20,20,20,26,26,26,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,48,48,48,46,46,46 2 gao gao 817 6 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,94,94,93,87,81,75,66,66,60,55,54,54,51,49,49,46,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,46,48,50,50,51,51,53,55,55,57,60,60,60,63,64,64,64,64,64,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,64,63,62,61,61,60,60,60,59,59,58,57,56,55,54,53,51,50,50,50,49,48,48,47,46,46,46,46,46,46,46,45,45,45,44,43,42 2 zhan zhan 823 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,86,86,86,86,82,80,80,77,77,76,73,73,72,72,70,66,66,66,66,62,58,58,56,56,55,48,48,47,47,45,44,44,43,43,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,40,36,36,33,33,31 1 jin jin 827 4 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,76,76,72,72,71,70,70,67,67,57,54,54,52,52,50,47,47,47,47,46,46,46,46,46,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,44,43,43,43,43,43,43,43,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,40,36,36,23,23,18,15,15,13,13,13,10,10,10,10,9,8,8,6,6,6 3 fu fu 831 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,56,56,56,56,55,55,55,54,54,54,53,53,53,53,51,51,51,50,50,50,48,48,48,48,47,47,47,47,47,47,45,45,45,45,45,45,45,43,43,43,42,42,42,42,41,41,41,40,40,40,40,40,40,40,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,39,41,41,41,43,43,43,46,46,46,46,86,86,86,87,87,87 2 hua hua 833 6 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,7,7,10,11,15,16,19,21,25,27,29,29,30,32,35,36,40,42,45,45,49,49,51,52,53,55,55,55,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,56,57,58,59,60,60,62,71,73,73,75,77,78,79 2 cai cai 839 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,46,46,47,47,47,48,48,48,48,48,48,48,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,54,54,54,54,54,54,54,54,54,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,56,56,56,58,58,60,60,66,77,77,80,80,80,81,81,82,82,83 2 neng neng 843 4 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,86,86,86,89,89,90 3 cheng cheng 847 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,65,65,65,65,65,65,65,66,66,66,67,67,67,67,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,67,67,67,67,67,67,67,17,17,17,12,12,12 0 hao hao 849 8 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,98,95,92,88,85,80,78,77,76,74,71,69,68,66,64,61,60,59,58,58,57,57,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,55,55,54,53,53,53,53,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,54,55,56,56,56,56,56,56,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57 1 xin xin 859 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,48,48,48,48,48,48,48,47,47,47,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,46,46,46,46,46,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,47,42,42,41,41,41,41,41,40,40,40,38,38,37,37,37,36,36,36,36,35,35,35,33,33,32,32,32,31,31,30,28,28,27,27,26,25,25,25,25,23,23,23,23,23,23 1 si si 863 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,5,5,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,8,8,8,10,10,10,10,11,11,11,12,12,12,15,15,15,15,16,16,16,18,18,18,21,21,21,21,22,22,22,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49,48,48,48,42,42,42,42,41,41,41,41,41,41 8 - - 865 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,65,65,65,65,62,62,62,61,61,61,57,57,57,57,55,55,55,55,55,55,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52 0 dao dao 867 8 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,53,55,55,57,57,57,57,57,57,59,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,65,65,65,65,65,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57 0 yu yu 875 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,53,53,53,53,53,53,53,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,53,53,53,55,55,55,56,56,56,56,58,58,58,58,58,58,61,61,61,61,65,65,65,65,65,65,70,70,70,70,73,73,73,77,77,77,78,78,78,78,83,83,83,87,87,87 1 bi bi 877 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,41,41,41,41,42,42,42,45,45,45,47,47,47,47,48,48,48,50,50,50,52,52,52,52,53,53,53,55,55,55,55,55,55,55,56,56,56,57,57,57,58,58,58,58,59,59,59,60,60,60,61,61,61,61,62,62,62,63,63,63,63,63,63,63,65,65,65,66,66,66,67,67,67,67,68,68,68,70,70,70,71,71,71,71,73,73,73,75,75,75,77,77,77,77,78,78,78,86,86,86 1 zhi zhi 879 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,11,11,11,11,18,18,18,23,23,23,26,26,26,26,31,31,31,32,32,32,37,37,37,37,37,37,37,41,41,41,43,43,43,43,47,47,47,48,48,48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52 1 xia xia 881 6 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,87,87,87,87,85,83,79,73,71,67,63,63,62,61,60,60,59,58,58,57,57,57,56,56,56,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,54,54,54,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,54,54,55,55,55,55,55,55 3 bu bu 887 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,90,90,90,90,90,90,90,85,85,70,65,65,60,60,54,52,52,50,50,47,46,46,45,45,45,45,45,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,46,46,46,48,48,48,48,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 2 wei wei 891 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,91,90,90,80,80,83,83,83,60,60,57,57,57,55,55,54,53,53,52,52,51,51,51,50,50,50,49,49,49,49,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,52,52,52,52,53,55,55,59,59,81 5 zhe zhe 895 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,15,15,15,15,15,15,15,20,20,20,25,25,25,25,27,27,27,30,30,30,32,32,32,32,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,37,37,37,40,40,40,45,45,45,45,45,45,45,47,47,47,47,47,47,47,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,57,57,57,60,60,60,60,65,65,65,65,65,65,68,68,68,68,72,72,72,75,75,75,80,80,80,80,97,97,97,97,97,97 0 yao yao 897 18 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,23,25,27,30,31,33,36,37,40,42,45,45,45,45,45,45,45,43,41,37,35,31,28,26,25,22,21,21,21,20,20,18,17,17,17,17,17,17,17,17,18,20,21,23,23,26,28,30,31,33,36,36,37,38,40,40,41,41,41,41,41,41,40,37,36,35,32,31,30,27,26,25,25,22,22,21,20,21,23,25,25,26,27,27,28,30,31,31,31,31,33,33,33,33,35,35,35,36,36,36 1 bi bi 923 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,50,50,50,49,49,48,48,47,46,46,46,46,45,45,45,44,44,44,44,44,44,44,45,45,45,45,45,46,48,48,48,48,49,50,50,51,51,51,52,52,53,53,53,54,54,54,54,55,55,55,56,56,56,64,64,65,65,68,70,70,73,73,75,76,76,78,78,80,83,83,86,86,89 3 si si 927 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,6,6,6,6,35,35,35,39,39,39,43,43,43,43,46,46,46,49,49,49,51,51,51,51,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,54,54,54,54,54,54,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,52,52,52,52,51,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 3 - - 929 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,98,98,98,98,98,98,98,97,97,97,95,95,95,95,86,86,86,57,57,57,56,56,56,56,51,51,51,47,47,47,46,46,46,46,46,46,46,45,45,45,43,43,43,43,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,43,43,43,43,43,43 1 dao dao 931 8 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,40,40,40,40,42,42,45,45,45,45,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,50,50,50,50,52,52,52,57,57,57,57,57,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,52,47,42,40,40,35,35,33,32,32 0 neng neng 939 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,42,42,42,47,47,47,47,50,50,50,55,55,55,61,61,61,61,66,66,66,66,66,66,71,71,71,71,75,75,75,75,75,75,77,77,77,77,81,81,81,82,82,82,86,86,86,86,87,87,87,88,88,88,91,91,91,91,93,93,93,95,95,95 1 duan duan 941 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,48,48,48,48,48,48,48,52,52,52,55,55,55,55,56,56,56,58,58,58,58,58,58,58,61,61,61,62,62,62,63,63,63,63,63,63,63,66,66,66,67,67,67,67,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,70,70,70,71,71,71,71,71,71,71,72,72,72,72,72,72,73,73,73,73,73,73,73,75,75,75,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76 1 fen fen 943 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,17,17,17,17,17,17,17,16,16,16,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,20,20,20,20,49,49,49,50,50,50,51,51,51,51,54,54,54,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,54,54,54,54,54,54,54,53,53,53,52,52,52,52,51,51,51,50,50,50,48,48,48,48,46,46,46,35,35,35 2 hao hao 945 6 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,98,98,97,91,88,83,81,76,75,71,71,71,68,65,61,58,57,56,53,52,51,51,50,48,47,47,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,47,48,48,48,50,50,50,50,50,51,51,52,52,52,53,53,53,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56 1 chun chun 951 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,87,87,87,87,63,62,62,60,60,57,56,56,54,54,51,49,49,47,47,46,45,45,44,44,44,43,43,42,42,42,41,41,41,41,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,41,41,41,41,41,42,42,42,42,42,43,44,44,44,44,45,45,45,46,46,47,47,47,48,48,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49 2 qiu qiu 955 4 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,99,99,98,98,97,96,96,95,95,94,92,92,90,90,90,87,87,83,83,55,54,54,49,49,46,45,45,45,45,45,44,44,43,43,43,43,43,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,43,43,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,44,44,43,42,42,41,41,40,39,39,35,35,28,23,23,19,19,12 2 qu qu 959 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,85,85,85,85,73,73,73,68,68,68,60,60,60,60,47,47,47,43,43,43,42,42,42,42,38,38,38,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,40,40,40,40,40,40,40,41,41,41,41,41,41,42,42,42,42,45,45,45,45,45,45,46,46,46,46,50,50,50,51,51,51 1 zhi zhi 961 6 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,0,0,2,30,33,36,41,43,45,46,46,46,47,48,48,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,53,55,57,57,58,59,61,61,63,63,64,65 3 ru ru 967 4 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,56,56,57,57,57,58,58,58,58,58,59,59,60,60,60,61,61,61,61,61,61,61,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,61,61,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,61,62,62,63,63,63,66,66,67,67,67,68,68,68,68,71,72,72,72,72,73,76,76,77,77,77,78,78,78,78,80,81,81,81,81,82 1 ming ming 971 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,15,15,17,17,18,22,22,25,25,25,27,27,30,30,32,35,35,37,37,37,42,42,45,45,47,50,50,52,52,55,55,55,57,57,60,60,60,62,62,65,65,65,67,67,67,70,70,70,70,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,70,70,70 0 jing jing 975 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,12,12,12,12,15,15,15,17,17,17,18,18,18,18,20,20,20,23,23,23,25,25,25,25,27,27,27,29,29,29,31,31,31,31,35,35,35,36,36,36,38,38,38,38,41,41,41,43,43,43,46,46,46,46,48,48,48,51,51,51,53,53,53,53,56,56,56,58,58,58,61,61,61,61,70,70,70,80,80,80,80,80,80,80,77,77,77,72,72,72,67,67,67,67,57,57,57,53,53,53 1 zhao zhao 977 8 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,99,97,95,93,92,88,87,86,85,83,81,80,76,75,71,65,64,61,58,55,52,51,50,50,49,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,51,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49,49 6 xin xin 987 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,48,48,48,48,48,47,47,47,46,46,46,46,46,45,45,45,45,45,45,45,45,48,48,50,50,53,58,58,77,77,88,90,90,92,92,95 6 si si 991 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,27,27,27,27,45,45,45,55,55,55,57,57,57,57,60,60,60,62,62,62,65,65,65,65,65,65,65,67,67,67,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,67,67,67,65,65,65,65,62,62,62,60,60,60,60,60,60,60,55,55,55,52,52,52,52,52,52,52,50,50,50,45,45,45,42,42,42,42,42,42,42,40,40,40,37,37,37,37,35,35,35,35,35,35 0 - - 993 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,90,90,90,90,78,78,78,68,68,68,50,50,50,50,50,50,50,46,46,46,45,45,45,45,43,43,43,42,42,42,42,42,42,42,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41 1 dao dao 995 8 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,32,32,32,32,32,32,32,32,35,37,37,37,40,40,40,42,45,47,47,50,50,52,52,53,55,55,55,55,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,55,55,55,55,55,55,52,52,52,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 0 shi shi 1003 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,53,53,53,53,53,53,53,55,55,55,56,56,56,57,57,57,57,58,58,58,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62,63,63,63,63,63,63,63,65,65,65,66,66,66,67,67,67,67,68,68,68,70,70,70,71,71,71,71,73,73,73,75,75,75,75,75,75,75,76,76,76,78,78,78,80,80,80,80,82,82,82,83,83,83 1 shui shui 1005 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,45,45,45,45,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,53,53,53,54,54,54,54,54,54,54,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57,58,58,58,58,63,63,63,65,65,65,75,75,75,75,80,80,80,87,87,87,90,90,90,90,95,95,95,98,98,98 2 zhi zhi 1007 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,47,47,47,47,57,57,57,65,65,65,67,67,67,67,72,72,72,75,75,75,80,80,80,80,85,85,85,87,87,87,87,87,87,87,90,90,90,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,92,92,92,87,87,87,87,82,82,82,80,80,80,75,75,75,75,72,72,72,65,65,65,62,62,62,62,60,60,60,52,52,52,47,47,47,47,45,45,45,35,35,35,32,32,32,32,27,27,27,22,22,22 0 shang shang 1009 6 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,89,89,88,85,84,81,80,79,78,75,75,75,73,72,70,69,68,66,65,63,62,62,61,60,59,58,57,56,55,54,54,54,52,52,52,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,52,52,53,54,54,54,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,54,53,53,53,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,48,47 2 ke ke 1015 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,96,96,96,96,95,95,95,95,95,93,92,92,92,92,91,90,90,88,88,87,85,85,82,82,78,72,72,55,55,51,47,47,45,45,45,43,43,42,42,38,37,37,36,36,35,33,33,32,32,31,31,31,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,27,27,27,27,27,26,26,26,26,26,26,26,25,25,25 1 wo wo 1019 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,90,90,90,90,89,89,89,89,89,89,88,88,88,88,88,88,88,87,87,87,86,86,86,86,86,85,85,84,84,84,84,84,83,83,82,81,81,80,80,79,77,77,75,75,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,46,46,46,46,46,45,45,45,45,45,44,41,41,41,41,38,37,37,35,35,35 4 ming ming 1023 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,62,62,62,62,57,57,57,52,52,52,50,50,50,50,50,50,50,47,47,47,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,47,47,47,47,47,47,47,50,50,50,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,65,65,65 0 hao hao 1025 18 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,8,12,28,32,35,38,42,43,43,43,43,43,41,40,38,35,32,30,27,26,25,25,25,27,27,28,28,30,32,32,34,35,36,37,37,40,40,41,41,42,42,42,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,42,42,41,40,38,38,37,37,36,35,33,33,32,31,31,30,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,30,30,30,30,31,31,31,32,32,32,32,33,35,35,35,35 1 san san 1317 2 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,45,45,45,45,45,45,45,47,47,47,52,52,52,52,52,52,52,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,60,60,60,57,57,57 0 sheng sheng 1319 2 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,57,57,57,57,55,55,55,55,55,55,50,50,50,50,50,50,50,47,47,47,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,47,47,47,47,47,47,47,50,50,50 0 cui cui 1321 2 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62 0 lian lian 1323 4 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,55,55,55,55,53,53,53,53,53,52,52,52,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,55,55,55,55,55,55,55,48,42,42,40,40,36,30,30,20,20,16,7,7,3,3,2 1 bi bi 1327 2 26 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,84,84,84,84,83,83,83,80,80,80,79,79,79,79,79,79,79,77,77,77,76,76,76,76,75,75,75,74,74,74,73,73,73,73,72,72,72,70,70,70,70,70,70,70,69,69,69,67,67,67,66,66,66,66,65,65,65,64,64,64,63,63,63,63,60,60,60,60,60,60,59,59,59,59,58,58,58,57,57,57,55,55,55,55,55,55,55,54,54,54,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53 2 mo mo 1329 6 24 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,20,20,20,20,20,20,20,21,21,21,23,23,25,26,30,48,50,50,51,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,52,52,52,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,52,52,53,53,55,55,57,60,70,74,78,79,83,83,84,85,85,85,86,86,86,86 2 duan duan 1335 4 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,53,53,53,53,53,53,53,53,53,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,54,54,54,54,54,55,55,55,55,57,60,60,65,65,70,78,78,82,82,87,89,89,90,90,92,93,93,94,94,94 2 long long 1339 4 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,44,44,45,45,45,45,45,46,46,46,47,47,47,47,47,48,48,48,48,48,48,48,48,48,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,52,52,52,53,53,54,54,55,56,56,56,56,57,59,59,59,59,60,60,60,65,65,65,69,69,72,72,77,79,79,81,81,82,84,84,84,84,85 2 que que 1343 2 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,57,57,57,57,57,57,57,58,58,58,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,65,65,65,62,62,62,60,60,60,60,58,58,58,57,57,57,55,55,55,55,52,52,52,50,50,50,47,47,47,47,42,42,42,40,40,40 0 dao dao 1345 18 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,97,96,92,90,87,85,82,81,77,75,72,70,69,68,68,67,67,67,67,67,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,65,65,64,63,63,62,61,60,60,60,60,60,60,60,60,60,61,61,62,63,63,64,64,65,65,65,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,65,65,64,63,62,62,62,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,62,63,63,63,63 4 sui sui 1381 2 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,65,65,65,67,67,67,67,67,67,67,70,70,70,72,72,72,72,72,72,72,75,75,75,77,77,77,80,80,80,80,80,80,80,82,82,82 0 zuo zuo 1383 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,11,11,11,11,11,11,11,12,12,12,13,13,13,13,15,15,15,16,16,16,18,18,18,18,24,24,24,36,36,36,41,41,41,41,42,42,42,45,45,45,47,47,47,47,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,52,52,52,54,54,54,54,54,54,54,55,55,55,57,57,57,31,31,31,31,31,31,31,26,26,26,24,24,24,24,20,20,20,19,19,19,16,16,16,16,15,15,15,12,12,12 2 gu gu 1385 2 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,85,85,85,85,80,80,80,75,75,75,70,70,70,70,67,67,67,65,65,65,62,62,62,62,60,60,60,57,57,57,55,55,55,55,52,52,52,50,50,50,50,50,50,50,47,47,47,47,47,47,45,45,45,45,45,45,45,42,42,42,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40 0 ying ying 1387 4 24 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,95,95,95,95,95,95,95,95,95,93,92,92,91,91,85,76,76,67,67,67,61,61,57,57,53,53,53,51,51,48,46,46,46,46,43,42,42,42,42,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,40,40,38,38,37,36,36,35,35,32,30,30,27,27,25 1 xiong xiong 1391 2 26 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,95,95,95,95,92,92,92,85,85,85,80,80,80,80,72,72,72,67,67,67,67,67,67,67,60,60,60,55,55,55,52,52,52,52,50,50,50,47,47,47,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,45,45,45,45,45,45,45,46,46,46,47,47,47,48,48,48,48,52,52,52,52,52,52,57,57,57,57,60,60,60,62,62,62,65,65,65,65,67,67,67,77,77,77 0 zong zong 1393 6 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,4,4,6,8,10,13,16,22,24,26,28,28,31,47,49,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,49,49,48,48,48,47,47,46,46,46,46,45,45,45,45,44,43,43,43,43,43,43,43,43,42,42,42,42,42,42,41,41,41,41,40,40,40,39,39,39,38,37,37,37,36,36,35 6 ma ma 1399 4 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,56,56,56,56,56,55,55,55,55,55,54,54,53,53,53,53,53,53,53,52,52,52,52,52,52,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,53,53,53,55,55,56,58,58,59,59,84,85,85,88,88,89,91,91,92,92,93,93,93,95,95,96,96,96,97,97,97 6 xiang xiang 1403 4 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,21,21,22,22,26,31,31,35,35,38,40,40,43,43,46,48,48,50,50,52,56,56,56,56,58,62,62,63,63,68,68,68,71,71,73,76,76,77,77,80,82,82,83,83,86,87,87,90,90,92,92,92,93,93,96,96,96,96,96,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,95,92,92,90,90,88,86,86,83,83,77,76,76,72,72,68,63,63,60,60,56,51,51,48,48,46 1 tian tian 1407 2 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,87,87,87,87,85,85,85,75,75,75,72,72,72,72,67,67,67,65,65,65,62,62,62,62,57,57,57,55,55,55,52,52,52,52,50,50,50,50,50,50,47,47,47,47,47,47,47,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,37,37,37,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35 0 xiao xiao 1409 10 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,91,90,87,86,81,78,68,63,58,57,52,50,48,47,46,46,45,45,45,45,45,45,46,46,47,48,48,50,51,52,53,53,56,56,56,57,58,58,58,58,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,58,58,57,57,57,57,57,56,56,55,55,53,53,53,52,52,52,52,52,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,53,53 1 bu bu 1429 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,52,52,52,53,53,53,54,54,54,54,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,56,56,56,57,57,57,58,58,58,58,58,58,58,60,60,60,61,61,61,61,61,61,61,62,62,62,63,63,63,63,65,65,65,65,65,65,66,66,66,66,67,67,67,67,67,67,70,70,70,70,71,71,71,72,72,72,72,72,72,72,75,75,75,76,76,76 1 ci ci 1431 2 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,35,35,35,35,35,35,35,38,38,38,41,41,41,41,46,46,46,53,53,53,56,56,56,56,62,62,62,65,65,65,70,70,70,70,73,73,73,76,76,76,80,80,80,80,82,82,82,83,83,83,85,85,85,85,86,86,86,86,86,86,88,88,88,88,89,89,89,90,90,90,90,90,90,90,91,91,91,92,92,92,92,92,92,92,93,93,93,94,94,94,94,94,94,94,95,95,95,95,95,95 2 zhui zhui 1433 2 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,43,43,43,43,43,43,43,46,46,46,46,46,46,46,47,47,47,47,47,47,48,48,48,48,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,53,53,53,56,56,56,56,56,56,56,58,58,58,61,61,61,61,62,62,62,65,65,65,67,67,67,67,70,70,70,72,72,72,75,75,75,75,78,78,78,82,82,82,85,85,85,85,85,85,85,86,86,86,88,88,88,88,91,91,91,92,92,92 1 ji ji 1435 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,37,37,40,40,45,45,45,45,45,47,47,47,47,47,47,47,47,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47 0 feng feng 1439 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,16,16,16,16,16,16,16,19,19,19,21,21,21,21,23,23,23,24,24,24,25,25,25,25,29,29,29,33,33,33,35,35,35,35,42,42,42,60,60,60,65,65,65,65,66,66,66,67,67,67,69,69,69,69,70,70,70,70,70,70,71,71,71,71,72,72,72,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,63,63,63,55,55,55,55,50,50,50,50,50,50,45,45,45,45,42,42,42,40,40,40 2 wen wen 1441 4 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,91,91,91,91,88,85,85,83,83,81,78,78,76,76,75,72,72,70,70,68,67,67,65,65,62,60,60,60,60,57,55,55,55,55,53,51,51,50,50,49,48,48,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,47,47,47,48,48,48,48,48,48,48,48,49,49,50,50,50 3 jin jin 1445 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,19,19,19,19,22,24,24,25,25,29,32,32,35,35,38,41,41,46,46,47,50,50,53,53,55,59,59,61,61,63,65,65,65,65,66,67,67,68,68,68,69,69,69,69,69,69,69,69,69,68,67,67,66,66,65,65,65,64,64,63,61,61,60,60,58,57,57,55,55,51,47,47,45,45,42,40,40,38,38,35,33,33,30,30,29,28,28,25,25,24,21,21,20,20,20,16,16,14,14,13 2 cao cao 1449 8 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,95,95,92,90,89,87,85,84,82,81,80,77,77,76,75,73,72,72,70,70,69,67,67,66,66,65,65,65,63,63,61,61,60,60,60,60,60,59,58,58,57,57,57,57,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,57,57,57,57,58,59,59,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,61,61,60,60,60 2 yi yi 1461 2 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,55,55,55,55,56,56,56,56,56,56,57,57,57,57,58,58,58,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62,63,63,63,65,65,65,65,66,66,66,70,70,70,71,71,71,71,72,72,72,75,75,75 1 xin xin 1463 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,20,20,20,20,21,21,21,23,23,23,25,25,25,25,27,27,27,31,31,31,33,33,33,33,35,35,35,39,39,39,41,41,41,41,45,45,45,45,45,45,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,44,44,44,44,42,42,42,40,40,40,38,38,38,38,36,36,36,35,35,35,30,30,30,30,30,30,30,28,28,28,26,26,26,26,21,21,21,19,19,19,10,10,10,10,8,8,8,4,4,4 2 xiang xiang 1465 2 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,51,51,51,51,48,48,48,47,47,47,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,46,46,46,46,46,46,47,47,47,47,48,48,48,48,48,48,49,49,49,49,50,50,50,51,51,51,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57,60,60,60,60,61,61,61,68,68,68,72,72,72,72,75,75,75,80,80,80,90,90,90,90,95,95,95,99,99,99 3 qing qing 1467 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,23,23,30,30,35,38,38,40,40,42,43,43,45,45,45,46,46,47,47,47,48,48,48,48,48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,55,56,56,56,56,57,58,58,58,58,60,60,60,61,61,62,62,62,62,62,63,65,65,66,66,66,67,67,67,67,68,70,70,71,71,72,72,72,73,73,76,76,76,78,78,80 1 shan shan 1471 2 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,32,32,32,32,33,33,33,35,35,35,36,36,36,36,38,38,38,39,39,39,42,42,42,42,45,45,45,48,48,48,48,48,48,48,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,5,5,5 4 ting ting 1473 4 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,54,54,53,53,53,52,52,52,52,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,52,53,53,54,54,56,58,58,59,59,60,61,61,62,62,64,65,65,68,68,70,72,72,74,74,76,76,76,79,79,82,83,83,86,86,88 3 gu gu 1477 4 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,42,42,44,44,45,45,45,46,46,47,47,47,47,47,48,48,48,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,51,51,51,51,51,50,48,48,7,7,6,3,3,3,3,2 4 jiao jiao 1481 10 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,85,82,77,75,73,71,69,67,63,62,60,60,58,57,55,55,53,52,52,51,51,51,50,50,50,49,49,49,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,49,49,50,50,50,51,51,52,53,54,55,55,57,57,58,58,59,60,60,60,61,61,61,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,63,64,64,64,64,64,64,64,64,63,63,63,62,60,60,59,59,58,58,57,57,56,56,56,56,55,55,55,56 2 zong zong 1495 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,65,65,65,65,65,65,67,67,67,67,67,67,67,70,70,70,70,70,70,70,72,72,72,72,72,72 0 ran ran 1497 2 22 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,93,93,93,93,93,93,93,93,93,93,90,90,90,90,89,89,89,76,76,76,68,68,68,68,65,65,65,61,61,61,58,58,58,58,54,54,54,53,53,53,51,51,51,51,50,50,50,49,49,49,48,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,47,47,47,47,47,47 3 hong hong 1499 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,7,7,7,7,8,9,9,16,16,21,22,22,26,26,29,35,35,35,35,39,41,41,43,43,43,45,45,47,47,48,49,49,51,51,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,52,52,52 5 chen chen 1503 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,85,85,85,85,76,76,76,50,50,50,48,48,48,48,47,47,47,46,46,46,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,46,46,46,47,47,47,47,47,47,47,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,52,52,52,54,54,54,54,55,55,55,58,58,58 2 jian jian 1505 2 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,18,18,18,18,20,20,20,30,30,30,38,38,38,38,42,42,42,42,42,42,46,46,46,46,47,47,47,48,48,48,48,48,48,48,50,50,50,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,55,55,55,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,58,58,58,58,58,58,58,61,61,61,61,61,61,61,62,62,62,62,62,62 1 qi qi 1507 4 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,13,13,13,13,16,16,16,17,17,17,18,18,21,21,22,22,22,23,23,25,26,26,27,27,28,30,30,32,32,33,37,37,41,41,43,47,47,50,50,52,55,55,56,56,57,58,58,58,58,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,58,58,58,56,56,56,56,55,55,55,53,53,52,51,51,50,50,48,46,46,45,45,43,42,42,40,40,40 1 su su 1511 2 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,86,86,86,86,86,86,86,81,81,81,81,81,81,81,78,78,78,75,75,75,72,72,72,72,70,70,70,67,67,67,63,63,63,63,61,61,61,61,61,61,57,57,57,57,55,55,55,53,53,53,52,52,52,52,51,51,51,50,50,50,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,49,49,49,49,50,50,50,51,51,51 1 ren ren 1513 2 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,7,7,7,7,11,11,11,16,16,16,20,20,20,20,33,33,33,47,47,47,51,51,51,51,55,55,55,56,56,56,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57 1 chi chi 1515 4 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,17,17,20,20,20,20,20,20,20,22,22,22,25,25,25,25,25,27,27,27,30,30,32,32,35,35,35,40,40,42,47,47,50,50,52,55,55,57,57,62,62,62,65,65,67,67,67,67,67,70,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,70,70,70,67,67,67,67,67,65,65,62 0 wo wo 1519 2 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,80,80,80,80,80,80,80,78,78,78,77,77,77,77,76,76,76,75,75,75,73,73,73,73,70,70,70,66,66,66,66,66,66,66,63,63,63,61,61,61,58,58,58,58,57,57,57,57,57,57,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,57,57,57,57,57,57,57,58,58,58,60,60,60,60,61,61,61,62,62,62 1 kuang kuang 1521 2 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,27,27,27,27,35,35,35,42,42,42,45,45,45,45,50,50,50,52,52,52,55,55,55,55,57,57,57,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,67,67,67 0 ao ao 1523 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,8,8,8,8,11,11,11,16,16,16,21,21,21,21,31,31,31,40,40,40,42,42,42,42,48,48,48,50,50,50,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,56,56,56,57,57,57,57,57,57,57,58,58,58,58,58,58,60,60,60,60,61,61,61,62,62,62,63,63,63,63,65,65,65,67,67,67,68,68,68,68,70,70,70,72,72,72 1 - - 1525 6 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,23,23,23,24,26,27,27,28,28,30,30,30,30,31,32,33,33,35,35,35,36,36,36,36,37,38,38,38,40,40,40,40,41,41,42,42,43,43,43,45,45,45,46,46,46,47,48,48,48,50,50,50,50,50,51,51,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53 1 cang cang 1531 2 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,92,92,92,92,92,92,92,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52 4 zhu zhu 1533 2 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62 0 kun kun 1535 2 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57 0 lun lun 1537 2 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52 0 dai dai 1539 4 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,50,50,50,47,47,45,42,42,41,41,40,37,37,35,35,35,32,32,30,30,27 0 hou hou 1543 2 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,75,75,75,75,72,72,72,71,71,71,70,70,70,70,70,70,70,65,65,65,62,62,62,62,62,62,62,60,60,60,57,57,57,57,55,55,55,52,52,52,50,50,50,50,50,50,50,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,42,42,42,40,40,40,40,40,40,40,37,37,37,35,35,35,35,35,35,35,32,32,32,32,32,32,32,30,30,30,27,27,27,22,22,22,22,22,22,22,20,20,20 0 ren ren 1545 2 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,81,81,81,81,81,81,81,77,77,77,75,75,75,75,72,72,72,70,70,70,68,68,68,68,67,67,67,65,65,65,62,62,62,62,62,62,62,61,61,61,60,60,60,60,58,58,58,58,58,58,57,57,57,57,57,57,57,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,58,58,58,58,58,58,58,60,60,60,61,61,61,61,61,61,61,62,62,62 1 qiao qiao 1547 4 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,13,13,15,15,16,17,17,18,18,22,25,25,25,25,30,33,33,37,37,41,43,43,46,46,47,48,48,50,50,51,52,52,52,52,53,55,55,56,56,56,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,56,56,56,56,56,56,56,55,55,55,55,55,55,53,53,53,53,53,53,53,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52 1 bi bi 1555 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,54,54,54,54,54,54,55,55,56,56,58,60,60,73,73,77,80,80,84,84,86,88,88,90,90,92,92,92,93,93,94 7 si si 1559 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,56,56,56,56,57,57,57,60,60,60,61,61,61,61,62,62,62,63,63,63,63,63,63,63,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,63,63,63,63,61,61,61,60,60,60,56,56,56,56,53,53,53,48,48,48,48,48,48,48,46,46,46,42,42,42,38,38,38,38,38,38,38,35,35,35,32,32,32,32,30,30,30,28,28,28,26,26,26,26,26,26,26,25,25,25 1 - - 1561 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,95,95,95,95,92,92,92,87,87,87,85,85,85,85,82,82,82,80,80,80,80,80,80,80,78,78,78,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,74,74,74,73,73,73,73,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,71,71,71,70,70,70,69,69,69,69,68,68,68,68,68,68,67,67,67,67,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,62,62,62,62,61,61,61,60,60,60 0 dao dao 1563 8 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,58,57,57,57,57,57,57,57,56,55,55,55,54,52,52,51,50,50,50,50,50,50,50 0 jian jian 1571 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,55,55,55,55,56,56,56,57,57,57,58,58,58,58,61,61,61,61,61,61,63,63,63,63,65,65,65,65,65,65,67,67,67,67,70,70,70,71,71,71,71,71,71,71,73,73,73,75,75,75,75,75,75,75,76,76,76,77,77,77 1 xue xue 1573 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,4,4,4,4,9,9,9,12,12,12,15,15,15,15,16,16,16,17,17,17,20,20,20,20,21,21,21,23,23,23,25,25,25,25,27,27,27,27,27,27,30,30,30,30,32,32,32,35,35,35,35,35,35,35,37,37,37,37,37,37,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,45,45,45,45,47,47,47,47,47,47,49,49,49,49,50,50,50,52,52,52,55,55,55,55,57,57,57,57,57,57 0 fang fang 1575 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,2,2,2,2,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,48,48,48,48,47,47,47,46,46,46,45,45,45,45,45,45,45,44,44,44,43,43,43,43,40,40,40,39,39,39 2 gao gao 1577 6 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,98,98,97,78,66,62,57,56,52,48,47,47,46,45,41,41,40,38,37,36,35,35,35,34,34,33,33,33,32,32,32,32,32,31,31,31,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,31,31,31,32,32,32,33,33,33,33,35,35,35,35,36,36,36,36,37,37,38,38,38,38,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,38,38,37,36 1 yu yu 1583 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,85,85,85,85,82,80,80,77,77,76,70,70,65,65,61,56,56,55,55,51,51,51,48,48,46,43,43,41,41,40,38,38,37,37,36,36,36,35,35,33,33,33,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30 1 zhan zhan 1587 4 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,86,86,86,86,86,85,85,85,85,85,84,84,83,83,82,82,82,81,81,80,79,79,78,78,76,74,74,69,69,67,56,56,50,50,48,48,48,46,46,43,41,41,40,40,40,39,39,38,38,37,36,36,35,35,35,35,35,34,34,34,33,33,33,33,33,32,32,32,32,31,31,31,30,30,30,30,30,30,30,30,29,29,28,28,27,27,27,25,25,25,25,25,25,25,23,21,21,20,20,19 2 yao yao 1591 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,83,83,83,83,79,79,79,75,75,75,68,68,68,68,62,62,62,59,59,59,59,59,59,59,57,57,57,55,55,55,54,54,54,54,53,53,53,52,52,52,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46 2 xing xing 1593 6 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,7,7,7,7,7,8,9,9,10,11,11,11,11,12,13,14,16,17,19,20,22,22,48,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49,49,48,48,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47 5 chen chen 1599 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,11,11,12,12,12,12,12,13,13,13,14,14,15,15,56,57,57,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,57,57,56,55,55,55,55,55,54,54,54,54,54,53,53,53,53,53,53,53,52,52,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,48,48,48,48,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,46,46,46 2 hong hong 1603 4 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,15,17,17,17,17,22,25,25,31,31,35,51,51,54,54,55,56,56,57,57,58,59,59,59,59,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,59,59,59,59,59,59,58,58,58,58,57 2 chong chong 1607 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,8,8,8,9,9,9,9,9,9,9,10,10,10,12,12,12,12,13,13,13,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,60,60,60 2 xiao xiao 1609 8 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,95,95,95,95,93,93,92,91,90,88,82,81,79,76,75,72,71,70,70,68,66,65,65,64,63,62,61,61,61,60,60,59,59,58,58,58,58,57,57,57,57,57,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,57,58,58,58,59,59,60,60,60,63,63,63,63,63,63 3 xin xin 1619 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,98,98,98,98,98,97,97,97,97,95,92,92,92,92,65,63,63,61,61,60,59,59,56,56,55,54,54,52,52,52,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,54,54,55,55,55,56,56,57,58,58,60,60,61 7 si si 1623 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,2,2,2,2,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,48,48,48,48,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,46,46,46,45,45,45,45,45,45,45,44,44,44,43,43,43,42,42,42,42,41,41,41,40,40,40,40,40,40,40,39,39,39,38,38,38 4 - - 1625 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,85,85,85,85,82,82,82,80,80,80,77,77,77,77,75,75,75,72,72,72,70,70,70,70,65,65,65,62,62,62,60,60,60,60,55,55,55,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57 0 dao dao 1627 8 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,57,60,62,62,67,67,67,67,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,65,65,65,65,62,62,62,62,62,60,60,60,58,57,55,55,55,52,52,52,52,50,50,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47 0 qian qian 1635 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,55,55,55,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,57,57,57,58,58,58,58,60,60,60,60,60,60,61,61,61,61,62,62,62,63,63,63,65,65,65,65,65,65,65,68,68,68,70,70,70,70,72,72,72,73,73,73,75,75,75,75,77,77,77,80,80,80 1 jun jun 1637 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,37,37,37,37,39,39,39,40,40,40,42,42,42,42,42,42,42,45,45,45,45,45,45,45,46,46,46,46,46,46,48,48,48,48,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,54,54,54,54,56,56,56,83,83,83,85,85,85,85,86,86,86,88,88,88,90,90,90,90,90,90,90,91,91,91,93,93,93,93,93,93,93,94,94,94,95,95,95,95,96,96,96,97,97,97 2 zhi zhi 1639 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,45,45,45,45,47,47,47,52,52,52,52,52,52,52,55,55,55,55,55,55,57,57,57,57,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,57,57,57,57,57,57,52,52,52,52,50,50,50,47,47,47,45,45,45,45,42,42,42,37,37,37,32,32,32,32,32,32,32,27,27,27 0 qian qian 1641 6 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,90,90,90,89,87,86,85,85,82,81,80,80,80,79,78,77,76,75,74,73,72,72,71,70,70,68,67,66,65,64,64,64,63,61,60,60,60,60,58,58,57,57,57,56,56,55,55,55,55,54,54,54,54,53,52,52,52,52,52,52,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,48,48,48,47,45,45,45,44,43,42,41 2 ken ken 1647 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,86,86,82,82,81,78,78,75,75,71,70,70,67,67,66,62,62,62,62,58,57,57,53,53,52,51,51,48,48,47,46,46,45,45,43,42,42,42,42,41,41,41,41,41,41,40,40,40,40,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,37,37,37,37,36,36,36,35,35,33 1 ba ba 1651 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,93,93,93,93,92,92,92,91,91,90,89,89,84,84,80,64,64,62,62,60,58,58,57,57,57,55,55,53,53,52,51,51,50,50,49,48,48,48,48,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,48,48,48,48,48,48,48,48,49,49,49,49,50,50,50,50,50,51 4 tou tou 1655 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,1,1,1,1,2,2,2,3,3,3,4,4,4,4,8,8,8,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54 4 pao pao 1657 18 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,11,11,11,13,50,56,58,59,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,58,58,58,57,57,56,55,55,53,52,51,51,50,50,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,51,51,52,53,55,56,57,57,58,58,61,61,61,61,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,61,60,59,57,57,56,56,55,55,53,53,52,52,52,52,51,50,50,50,50,50,49,47 1 bi bi 1683 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,55,53,53,52,52,52,51,51,50,50,50,48,48,48,48,47,47,47,47,47,46,46,46,46,46,45,43,43,43,43,43,43,43,43,43,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,43,44,44,45,45,46,46,46,46,46,48,50,50,51,51,52,53,53,55,55,55,56,56,58,58,60,60,60,61,61,63,66,66,67,67,70,73,73,75,75,78,83,83,85,85,88 1 si si 1687 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,6,6,6,6,7,7,7,9,9,9,11,11,11,11,12,12,12,14,14,14,15,15,15,15,17,17,17,18,18,18,20,20,20,20,22,22,22,22,22,22,25,25,25,25,28,28,28,30,30,30,33,33,33,33,49,49,49,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,45,45,45,45,45,45,43,43,43,43,43,43,43,42,42,42 5 - - 1689 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,76,76,76,76,76,76,76,75,75,75,73,73,73,73,72,72,72,72,72,72,71,71,71,71,71,71,71,70,70,70,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,67,67,67,67,67,67,67,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,62,62,62,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61 1 dao dao 1691 8 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,72,70,70,70,70,67,67,67,67,67,67,67,65,65,65,65,65,65,62,62,62,62,60,60,60,60,60,60,60,60,60,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,60,60,60,60,57,55,55,55,55,55,55,55,52,52,57,57,60,60,62 0 wo wo 1699 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,58,58,58,58,58,58,58,61,61,61,62,62,62,62,63,63,63,65,65,65,65,65,65,65,66,66,66,67,67,67,68,68,68,68,70,70,70,71,71,71,72,72,72,72,73,73,73,75,75,75,76,76,76,76,78,78,78,78,78,78,80,80,80,80,81,81,81,81,81,81,82,82,82,82,83,83,83,83,83,83,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,86,86,86,86,86,86,86,87,87,87 1 yi yi 1701 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,47,47,47,47,48,48,48,48,48,48,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,51,51,51,51,55,55,55,57,57,57,60,60,60,60,60,60,60,63,63,63,67,67,67,67,72,72,72,76,76,76,80,80,80,80,85,85,85,87,87,87 3 jian jian 1703 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,55,55,55,55,55,55,55,60,60,60,62,62,62,62,65,65,65,67,67,67,70,70,70,70,72,72,72,72,72,72,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,72,72,72,72,70,70,70,67,67,67,65,65,65,65,62,62,62,60,60,60,57,57,57,57,55,55,55,52,52,52,50,50,50,50,47,47,47,42,42,42 0 tiao tiao 1705 6 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,94,94,88,85,83,79,75,74,73,71,69,69,67,66,65,65,64,63,62,61,61,61,60,60,60,60,59,58,58,58,58,58,57,57,56,56,56,56,56,56,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,52,52,51,50,50,48,48,45,40,39,34,26,22,21,18 2 wang wang 1711 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,52,52,45,45,40,27,27,25,25,22,20,20,15,15,15,12,12,12,12,12,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,12,12,12,15,15,15,15,15,20,20,20,20,20,22,22,22,22,25,27,27,30,30,30,30,30,32,32,32,35,35,35,35,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37 0 cang cang 1715 4 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,84,84,84,84,83,83,83,83,83,83,82,82,81,81,81,81,81,80,80,78,38,38,38,38,36,35,35,35,35,34,33,33,33,33,31,31,31,31,31,30,28,28,28,28,28,26,26,26,26,26,25,25,25,25,24,23,23,23,23,23,23,23,21,21,21,21,21,21,21,20,20,20,19,19,18,18,18,17,17,16,16,16,15,15,15,15,15,13,13,12,11,11,11,11,10,9,9,9,9,8 3 mang mang 1719 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,82,82,82,82,80,80,80,77,77,77,75,75,75,75,72,72,72,70,70,70,70,70,70,70,67,67,67,65,65,65,65,65,65,65,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,70,70,70,70,70,70,77,77,77,77,80,80,80,90,90,90 0 pi pi 1721 6 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,12,12,12,15,40,41,43,43,44,45,46,46,47,48,48,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,48,48,48,48,48,48,48,48,49,49,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,52,52,52,53,53,53,53 3 di di 1727 4 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,17,17,17,17,18,20,20,22,22,25,25,25,27,27,30,32,32,32,32,35,37,37,37,37,42,42,42,42,42,45,47,47,50,50,52,55,55,55,55,55,57,57,57,57,57,57,57,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60 0 hou hou 1731 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,4,4,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,8,8,9,11,11,12,12,21,53,53,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,57,57,58,60,60,62,62,65,68,68,70,70,76 1 tian tian 1735 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,12,12,12,12,30,30,30,37,37,37,40,40,40,40,42,42,42,45,45,45,47,47,47,47,47,47,47,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,47,47,47,47,45,45,45,45,45,45 0 gao gao 1737 8 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,98,98,93,91,91,90,90,89,89,89,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,87,87,87,52,52,51,50,49,48,48,48,48,47,47,47,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,47,47,47,47,47,48,48,48,48,48,48,49,49,49,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,52,52,52,52,52,52 6 xin xin 1747 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,55,55,55,55,55,53,53,52,52,51,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,48,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,48,48,49,49,49,49,49,50,50,51,51,51,52,52,52,53,53,55,55,55,55,55,56,56,57,57,57,58,58,59,60,60,61,61,63,65,65,67,67,67,70,70,73,73,75,77,77,80,80,84 2 si si 1751 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,2,2,2,2,2,2,2,6,6,6,8,8,8,8,9,9,9,13,13,13,14,14,14,14,19,19,19,22,22,22,59,59,59,59,55,55,55,52,52,52,49,49,49,49,49,49,49,48,48,48,47,47,47,47,46,46,46,46,46,46,45,45,45,45,44,44,44,42,42,42,41,41,41,41,41,41,41,39,39,39,38,38,38,38,36,36,36,36,36,36,34,34,34,34,34,34,34,32,32,32 4 - - 1753 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,62,62,62,62,60,60,60,52,52,52,50,50,50,50,50,50,50,47,47,47,42,42,42,42,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,42,42,42,42,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,47,47,47,47,47,47 0 dao dao 1755 8 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,47,47,50,50,52,57,57,60,60,62,65,67,67,67,67,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,67,65,65,62,62,60,60,60,57,57,57,55,55,55,55,55,55,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 0 ru ru 1763 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,58,58,58,58,58,58,60,60,60,60,61,61,61,63,63,63,65,65,65,65,68,68,68,75,75,75 1 guan guan 1765 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,38,38,38,38,53,53,53,54,54,54,56,56,56,56,58,58,58,60,60,60,60,60,60,60,61,61,61,63,63,63,64,64,64,64,65,65,65,65,65,65,67,67,67,67,68,68,68,69,69,69,70,70,70,70,71,71,71,72,72,72,73,73,73,73,74,74,74,75,75,75,75,75,75,75,77,77,77,78,78,78,79,79,79,79,80,80,80,82,82,82,83,83,83,83,86,86,86,88,88,88 2 shan shan 1767 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,36,36,36,36,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,52,52,52,52,52,52,52,51,51,51,50,50,50,47,47,47,47,43,43,43,41,41,41,40,40,40,40,35,35,35,32,32,32,28,28,28,28,27,27,27,22,22,22,17,17,17,17,13,13,13,12,12,12,8,8,8,8,4,4,4,2,2,2 1 yue yue 1769 6 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,71,71,70,67,61,58,53,51,45,41,40,40,37,33,32,32,31,28,28,28,28,28,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,28,30,30,31,31,32,35,36,36,38,41,42,42,42,45,46,47,47,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,48,47,47,46,45,43,42,42,38,38,36,35,33,33,31,31,30,28,26,26,25,23,21,21,21,20,17,16,15,13,12,11 1 bu bu 1775 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,56,56,56,56,56,55,55,55,55,54,54,54,53,53,53,52,52,52,52,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,47,47,45,45,43,41,41,38,38,35,33,33,31,31,29,28,28,25,25,21,19,19,18,18,15 2 dong dong 1779 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,97,97,96,96,94,91,91,88,88,84,80,80,77,77,74,70,70,69,69,65,64,64,61,61,60,57,57,56,56,54,53,53,52,52,50,50,50,49,49,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,47,47,47,46,46,46,45,45,43,43,40 2 bu bu 1783 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,85,85,85,85,82,82,82,76,76,76,73,73,73,73,72,72,72,65,65,65,56,56,56,56,52,52,52,52,52,52,48,48,48,48,46,46,46,43,43,43,43,43,43,43,41,41,41,40,40,40,40,40,40,40,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,40,40,40,41,41,41,41,46,46,46,52,52,52,58,58,58,58,62,62,62,71,71,71,78,78,78,78,78,78,78,83,83,83 1 dao dao 1785 18 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,27,35,45,47,47,50,47,42,35,35,35,35,35,40,47,55,55,55,55,55,55,55,50,46,43,41,40,37,35,35,32,32,32,32,32,32,33,35,37,37,42,43,45,50,50,52,55,57,57,60,60,60,64,67,67,67,68,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,66,65,62,61,60,60,55,55,52,50,47,47,45,43,41,40,40,40,40,50,50,50,50,50,50,50,50 0 shen shen 2343 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,46,46,46,46,43,41,41,36,36,48,48,48,46,46,46,46,46,47,47,48,48,48,48,48,48,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,49,51,51,56,56,57,58,58,58,58,59,59,59,58,58,60,60,60,60,60,62,64,64,66,66,69,71,71,73,73,76,81,81,88,88,95 3 si si 2347 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,25,25,25,25,25,25,25,31,31,31,42,42,42,42,45,45,45,50,50,50,50,50,50,50,55,55,55,60,60,60,65,65,65,65,65,65,65,67,67,67,70,70,70,70,72,72,72,75,75,75,75,75,75,75,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,77,75,75,75,75,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70 0 - - 2349 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,90,90,90,90,90,90,90,89,89,89,87,87,87,87,85,85,85,83,83,83,80,80,80,80,76,76,76,73,73,73,71,71,71,71,68,68,68,63,63,63,60,60,60,60,58,58,58,55,55,55,52,52,52,52,50,50,50,50,50,50,48,48,48,48,46,46,46,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44 2 dao dao 2351 8 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,35,35,35,35,35,35,35,35,37,40,40,40,40,42,42,42,45,45,45,47,50,52,52,52,52,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,60,60,57,57,57,57,57,57,57,56,55,55,55,55,52 0 yi yi 2359 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,50,50,50,50,51,51,51,52,52,52,53,53,53,53,56,56,56,58,58,58,63,63,63,63,87,87,87,93,93,93 1 wu wu 2361 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,48,48,48,48,48,48,48,50,50,50,51,51,51,51,52,52,52,53,53,53,54,54,54,54,55,55,55,55,55,55,56,56,56,56,57,57,57,59,59,59,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,61,61,61,61,62,62,62,63,63,63,65,65,65,65,67,67,67,69,69,69,70,70,70,70,70,70,70,75,75,75,76,76,76,76,80,80,80,81,81,81,84,84,84,84,86,86,86,88,88,88 2 zhi zhi 2363 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,33,33,33,33,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,58,58,58,65,65,65,65,67,67,67,71,71,71,72,72,72,72,73,73,73,75,75,75,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,75,75,75,75,73,73,73,72,72,72,70,70,70,70,67,67,67,65,65,65,62,62,62,62,61,61,61,53,53,53,47,47,47,47,41,41,41,36,36,36 1 gao gao 2365 6 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,89,89,88,84,80,80,77,73,71,70,69,69,66,65,65,63,61,60,60,58,56,56,55,55,53,52,51,50,50,49,49,49,49,49,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,47,47,46,45,45,44,42,42 2 du du 2371 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,86,86,86,86,82,81,81,76,76,73,71,71,67,67,66,62,62,61,61,58,57,57,56,56,55,52,52,52,52,51,51,51,50,50,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,47,47,47,47,47,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,45,45,45,45,45,43,43,43,43,43,42,42,42,42,41,38,38,36,36,31,28,28,27,27,26,23,23,21,21,20 1 li li 2375 4 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,71,71,70,70,68,66,66,63,63,55,50,50,49,49,46,45,45,44,44,44,43,43,42,42,41,40,40,40,40,40,40,40,39,39,39,38,38,38,38,38,37,37,37,37,36,36,36,36,36,35,35,35,34,34,33,33,33,31,31,30,30,30,28,28,26,25,25,25,25,22,21,21,19,19,18,17,17,15,15,14,13,13,12,12,11,10,10,9,9,8,8,8,6,6,6,6,6,6,6,5 3 feng feng 2379 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,70,70,70,70,67,67,67,67,67,67,65,65,65,65,65,65,65,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,57,57,57,57,57,57,60,60,60,60,62,62,62,65,65,65,65,65,65,65,67,67,67,70,70,70,72,72,72,72,75,75,75,82,82,82 0 zhong zhong 2381 6 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,8,8,14,21,24,27,30,34,36,37,39,39,41,43,44,45,47,48,49,50,51,51,51,52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,52,52,52,52,52,52,51,51,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,52,53,53,55,57,59 4 nan nan 2387 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,31,31,35,35,40,41,41,41,41,42,43,43,45,45,45,46,46,47,47,48,48,48,87,87,49,49,49,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,51,52,52,52,52,53,54,54,55,55,55 2 wan wan 2391 4 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,9,9,9,9,12,13,13,15,15,16,17,17,18,18,22,27,27,31,31,31,37,37,42,42,46,48,48,51,51,55,57,57,57,57,60,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,65,65,65,65,66,66,66,67,67,68,70,70,71,71,71,71,71,72,72,72,75,75,75,75,76,77,77,77,77,77,80,80,81,81,85 1 xing xing 2395 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,11,11,11,11,17,17,17,22,22,22,27,27,27,27,30,30,30,45,45,45,51,51,51,51,52,52,52,53,53,53,55,55,55,55,56,56,56,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,58,58,58,57,57,57,57,56,56,56,52,52,52,47,47,47,47,37,37,37,26,26,26 1 xiao xiao 2397 8 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,95,95,85,83,81,76,75,72,72,71,70,68,67,67,66,66,66,65,63,63,62,62,61,61,61,60,60,58,58,58,57,57,57,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,55,53,53,52,52,51,48,48,48,47,46,43,42,42,41,41,40,38,38,38,38,38,38,38,38,38 1 xin xin 2407 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,99,99,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,47,47,47,48,48,48,48,48,50,50,51,51,51,52,52,54,54,56 6 si si 2411 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,2,2,2,2,5,5,5,38,38,38,39,39,39,39,42,42,42,44,44,44,45,45,45,45,45,45,45,47,47,47,48,48,48,48,48,48,48,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49,48,48,48,47,47,47 5 - - 2413 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,91,91,91,91,87,87,87,86,86,86,83,83,83,83,80,80,80,78,78,78,76,76,76,76,72,72,72,68,68,68,67,67,67,67,63,63,63,60,60,60,58,58,58,58,58,58,58,55,55,55,53,53,53,53,52,52,52,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 1 dao dao 2415 8 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,52,52,55,55,55,57,57,60,60,60,60,62,62,62,62,65,65,65,65,65,65,65,65,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,65,65,65,62,60,60,60,60,57,57,55,55,55,55,52,52,50,50,50,50,50,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47 0 li li 2423 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,56,56,56,57,57,57,57,62,62,62,65,65,65,68,68,68,68,72,72,72,76,76,76,77,77,77,77,78,78,78,82,82,82 1 wo wo 2425 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,35,35,35,35,36,36,36,37,37,37,38,38,38,38,39,39,39,40,40,40,41,41,41,41,42,42,42,43,43,43,45,45,45,45,45,45,45,47,47,47,47,47,47,47,48,48,48,50,50,50,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,55,55,55,58,58,58,60,60,60,60,62,62,62,66,66,66,70,70,70,70,75,75,75,76,76,76,80,80,80,80,82,82,82,85,85,85 1 bi bi 2427 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,12,12,12,12,13,13,13,18,18,18,21,21,21,21,23,23,23,27,27,27,28,28,28,28,31,31,31,32,32,32,33,33,33,33,36,36,36,37,37,37,38,38,38,38,40,40,40,42,42,42,43,43,43,43,45,45,45,46,46,46,48,48,48,48,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53 1 xue xue 2429 6 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,89,89,89,88,87,86,86,85,85,84,83,83,83,83,81,81,80,79,78,77,76,76,75,74,73,72,71,70,68,68,67,67,66,65,65,64,63,61,61,61,60,60,59,58,58,57,56,56,56,56,55,55,55,55,54,53,53,53,53,52,52,52,52,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49 3 shu shu 2435 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,74,74,74,74,74,73,73,73,73,72,72,72,72,72,71,71,71,70,70,70,69,69,68,68,67,66,66,66,66,63,62,62,58,58,56,53,53,50,50,48,47,47,45,45,44,43,43,41,41,40,39,39,38,38,36,35,35,35,35,33,32,32,31,31,31,28,28,28,28,28,26,26,25,25,24,23,23,21,21,20,20,20,18,18,17,16,16,15,15,15,13,13,12,12,11,8,8,6,6,6 3 wo wo 2439 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,83,83,81,81,76,73,73,70,70,67,65,65,65,65,63,61,61,60,60,60,58,58,56,56,56,55,55,55,55,53,52,52,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,48,48,48,47,47,47,47,46,46,46,46,46,46,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,46,46,47,51,51,52,52,53,55,55,57,57,60,63,63,67,67,70,73,73,75,75,75,77,77,80,80,83 1 qing qing 2443 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,4,4,4,4,6,6,6,9,9,9,11,11,11,11,15,15,15,20,20,20,30,30,30,30,47,47,47,50,50,50,53,53,53,53,57,57,57,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,60,60,60,60,60,60,60,61,61,61,61,61,61 3 cao cao 2445 20 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,2,12,20,30,37,45,47,55,57,65,65,65,65,65,62,57,55,52,50,50,47,45,40,40,37,37,37,37,35,35,35,35,32,32,32,35,37,40,42,45,45,47,47,47,47,47,47,47,47,45,42,40,37,37,32,32,30,30,30,27,27,27,27,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,27,27,30,32,35,37,42,45,47,47,50,50,50,50,50,50,47,42,40,37,35,32,30 0 wo wo 2471 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,55,55,55,55,55,55,55,56,56,56,57,57,57,59,59,59,59,60,60,60,61,61,62,63,63,65,65,65,66,66,67,67,68,70,70,72,72,73,75,75,78,78,82,89,89,90,90,99 2 si si 2475 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,4,4,4,4,9,9,9,12,12,12,14,14,14,14,18,18,18,22,22,22,23,23,23,23,27,27,27,32,32,32,45,45,45,45,46,46,46,48,48,48,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,51,51,51,51,45,45,45,41,41,41 3 - - 2477 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,80,80,80,80,78,78,78,71,71,71,67,67,67,67,67,67,67,63,63,63,62,62,62,62,61,61,61,60,60,60,57,57,57,57,56,56,56,56,56,56,53,53,53,53,53,53,53,52,52,52,52,52,52,52,51,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47 1 dao dao 2479 8 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,47,47,50,50,50,50,51,52,52,52,52,52,52,53,55,55,55,57,57,57,57,57,57,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,62,62,62,62,60,60,60,57,57,55,55,55,55,55,55,55,53,52,52,52,52,52,52,52 0 neng neng 2487 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,55,55,55,55,55,55,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,65,65,65,67,67,67,67,67,67,67,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,72,72,72,75,75,75,77,77,77,77,77,77,77,80,80,80,82,82,82,82,85,85,85,87,87,87,90,90,90,90,92,92,92,95,95,95 0 duan duan 2489 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,32,32,32,32,33,33,33,34,34,34,34,34,34,34,35,35,35,36,36,36,37,37,37,37,37,37,37,39,39,39,40,40,40,40,40,40,40,41,41,41,44,44,44,44,46,46,46,49,49,49,50,50,50,50,53,53,53,56,56,56,57,57,57,57,62,62,62,65,65,65,68,68,68,68,75,75,75,81,81,81,87,87,87,87,88,88,88,91,91,91,93,93,93,93,94,94,94,95,95,95 2 fen fen 2491 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,37,37,37,37,37,37,37,40,40,40,42,42,42,42,45,45,45,45,45,45,47,47,47,47,50,50,50,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,50,50,50,50,50,50,45,45,45,45,40,40,40,35,35,35,32,32,32,32,30,30,30,22,22,22,20,20,20,20,15,15,15,15,15,15 0 hao hao 2493 6 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,86,86,85,84,81,80,77,76,74,71,70,70,67,66,65,62,60,57,55,55,54,54,52,51,50,50,48,47,47,47,46,46,45,45,45,45,44,44,44,44,44,44,44,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,44,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45 2 bu bu 2499 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,91,91,91,91,90,88,88,86,86,85,81,81,78,78,75,72,72,68,68,65,63,63,61,61,56,51,51,48,48,47,45,45,43,43,41,40,40,38,38,38,37,37,37,37,36,36,36,35,35,35,34,34,33,33,33,32,32,32,32,32,31,31,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,28,28,28,28,28,28,28,27,27,27,26,26,26,25,25,25,25,25,23,23,22,22,21,20,20,18,18,17 1 neng neng 2503 4 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,70,70,70,70,66,66,66,63,63,61,59,59,58,58,55,53,53,50,50,50,48,48,46,46,45,45,45,43,43,41,41,41,41,41,40,39,39,38,38,37,37,37,36,36,35,35,35,34,34,34,34,34,33,33,32,31,31,31,31,30,30,30,30,30,30,29,29,28,28,28,27,27,27,27,26,26,26,25,25,25,24,24,23,23,23,22,22,21,21,20,18,18,18,18,16,15,15,13,13,12 3 gai gai 2507 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,95,95,95,95,92,92,92,88,88,88,82,82,82,82,80,80,80,75,75,75,75,75,75,75,72,72,72,67,67,67,65,65,65,65,62,62,62,60,60,60,60,60,60,60,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,65,65,65 0 tao tao 2509 6 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,41,41,43,44,45,47,49,49,51,51,52,53,54,55,56,56,56,56,57,58,59,59,60,60,61,61,62,62,62,63,63,63,64,65,65,65,65,65,65,65,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,67,67,67,67,67,67,67,68,68,68,68,68,69,69,69,69,69,70,70,70,70,70,70,71,71,71,71,72,72,73,73,74,74,75,75 3 tao tao 2515 4 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,67,67,67,67,68,69,69,70,70,70,70,70,72,72,73,74,74,74,74,75,75,75,75,75,76,76,76,77,77,77,77,77,78,78,78,78,78,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,81,81,81,81,81,81,81,81,82,82,83,83,83,83,83,84,84,84,85,85,85 2 shi shi 2519 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,55,55,55,55,56,56,56,57,57,57,57,57,57,57,60,60,60,61,61,61,62,62,62,62,63,63,63,66,66,66,67,67,67,67,70,70,70,70,70,70,71,71,71,71,72,72,72,72,72,72,73,73,73,73,75,75,75,75,75,75,76,76,76,76,76,76,76,77,77,77,78,78,78,78,78,78,78,81,81,81,81,81,81,81,82,82,82,85,85,85,88,88,88,88,91,91,91,92,92,92 1 jian jian 2521 4 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,37,37,37,37,42,42,42,45,45,47,47,47,47,47,50,50,50,52,52,52,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,56,55,55,55,55,55,55,55,55,55,52,52,52,52,52,50,50,50,47,47,47,47,47,45,45,42,42,42,40,40,40,37,37,37,37,32,30,30,27,27,27,25,25,20,20,17 0 chao chao 2525 8 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,95,93,92,92,91,87,86,81,71,71,66,65,65,63,62,61,60,59,58,57,57,56,55,55,55,54,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,54,54,54,54,54,54,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56 6 xin xin 2535 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,55,55,48,48,48,48,48,48,48,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,93,93,95,95,95,97,97,99 4 si si 2539 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,16,16,16,16,18,18,18,21,21,21,23,23,23,23,25,25,25,26,26,26,29,29,29,29,31,31,31,33,33,33,35,35,35,35,39,39,39,43,43,43,46,46,46,46,47,47,47,52,52,52,54,54,54,54,55,55,55,52,52,52,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,48,48,48,48,48,48,48,47,47,47,46,46,46 2 - - 2541 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,95,95,95,95,93,93,93,88,88,88,82,82,82,82,80,80,80,75,75,75,68,68,68,68,63,63,63,62,62,62,58,58,58,58,61,61,61,60,60,60,58,58,58,58,57,57,57,56,56,56,55,55,55,55,55,55,55,53,53,53,53,53,53,53,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52 1 dao dao 2543 8 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,57,57,57,57,55,55,55,55,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,55,55 0 qiang qiang 2551 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,55,55,55,55,56,56,56,57,57,57,57,57,57,57,58,58,58,61,61,61,62,62,62,62,62,62,62,66,66,66,67,67,67,67,71,71,71,71,71,71,73,73,73,73,75,75,75,77,77,77,78,78,78,78,80,80,80,82,82,82,85,85,85,85,87,87,87,87,87,87,88,88,88,88,90,90,90,91,91,91,92,92,92,92,93,93,93,93,93,93 1 shang shang 2553 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,45,45,45,45,45,45,45,46,46,46,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,48,48,48,48,48,48,48,49,49,49,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,53,55,55,55,56,56,56,56,56,56,56,57,57,57,58,58,58,58,61,61,61,65,65,65,70,70,70,70,76,76,76,77,77,77 1 sui sui 2555 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,12,12,12,12,22,22,22,53,53,53,55,55,55,55,56,56,56,56,56,56,58,58,58,58,60,60,60,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,60,60,60,60,60,60,60,59,59,59,58,58,58,58,57,57,57,57,57,57,56,56,56,56,55,55,55,52,52,52 1 yue yue 2557 6 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,88,88,88,87,86,81,79,78,71,66,65,65,61,58,58,57,56,55,54,54,53,53,52,51,50,50,50,50,49,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,47,46,45,44,42,42,41,40 3 shuang shuang 2563 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,63,63,63,63,60,60,60,58,58,56,56,56,55,55,54,53,53,53,53,52,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,48,48,48,48,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,45,45,45,45,45,44,43,43,43,43,41,40,40,5,5,4 3 leng leng 2567 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,80,80,80,80,73,70,70,67,67,65,65,65,61,61,61,58,58,57,57,56,53,53,52,52,51,50,50,50,50,48,46,46,46,46,45,43,43,43,43,41,40,40,38,38,38,38,38,37,37,36,36,36,35,35,35,35,35,34,34,34,33,33,33,33,32,32,32,32,32,31,31,31,31,31,30,30,30,28,28,28,28,28,27,27,27,27,27,26,26,25,23,23,22,22,22,21,21,17,17,13 1 yi yi 2571 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,77,77,77,77,70,70,70,65,65,65,60,60,60,60,55,55,55,50,50,50,45,45,45,45,45,45,45,40,40,40,37,37,37,37,35,35,35,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,35,35,35 0 qiao qiao 2573 18 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,11,14,19,36,44,49,51,52,53,55,55,56,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,56,55,55,53,52,51,50,49,47,46,45,44,43,42,40,40,38,37,37,37,36,36,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,36,36,37,37,37,38,39,39,40,40,41,42,44,44,45,45,46,47,47,48,49,50,50,51,51,52,53,54,54,54,54,55,55,55,55,55,55,55 2 bi bi 2599 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,48,48,48,48,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,46,46,46,47,47,47,47,47,48,48,49,49,50,50,50,52,52,52,57,57,79,79,82,86,86,87,87,92 5 si si 2603 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,7,7,7,7,16,16,16,23,23,23,26,26,26,26,30,30,30,35,35,35,40,40,40,40,41,41,41,46,46,46,48,48,48,48,51,51,51,51,51,51,53,53,53,53,55,55,55,56,56,56,57,57,57,57,58,58,58,60,60,60,61,61,61,61,61,61,61,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,61,61,61,61,61,61,61,58,58,58 1 - - 2605 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,87,87,87,87,85,85,85,81,81,81,77,77,77,77,74,74,74,70,70,70,69,69,69,69,64,64,64,61,61,61,59,59,59,59,55,55,55,54,54,54,52,52,52,52,51,51,51,50,50,50,49,49,49,49,47,47,47,46,46,46,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,43,43,43,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,41,41,41 2 dao dao 2607 8 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,25,25,25,25,25,25,26,27,27,27,30,30,30,32,32,37,37,40,40,42,45,45,47,47,47,50,50,50,50,51,52,52,52,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,55,55,55,55,52,52,50,50,48,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,48,50,53,55,56,57,58 0 jian jian 2615 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,57,57,57,57,58,58,58,60,60,60,60,60,60,60,61,61,61,61,61,61,62,62,62,62,63,63,63,65,65,65,65,65,65,65,67,67,67,70,70,70,71,71,71,71,73,73,73,75,75,75,76,76,76,76,78,78,78,80,80,80,82,82,82,82,85,85,85,85,85,85,86,86,86,86,86,86,86,88,88,88,91,91,91,91,92,92,92,95,95,95 1 xue xue 2617 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,54,54,54,55,55,55,57,57,57,57,58,58,58,61,61,61,63,63,63,63,66,66,66,67,67,67,70,70,70,70,73,73,73,73,73,73,76,76,76,76,78,78,78,80,80,80,80,80,80,80,82,82,82,82,82,82,83,83,83,83,84,84,84,86,86,86,87,87,87,87,88,88,88,89,89,89 3 fang fang 2619 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,55,55,55,55,55,55,55,56,56,56,58,58,58,58,61,61,61,63,63,63,65,65,65,65,67,67,67,68,68,68,70,70,70,70,71,71,71,72,72,72,75,75,75,75,76,76,76,77,77,77,78,78,78,78,80,80,80,82,82,82,82,82,82,82,83,83,83,85,85,85,86,86,86,86,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,85,85,85,75,75,75 1 gao gao 2621 6 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,95,95,94,86,74,67,67,63,59,57,57,57,56,55,54,53,53,52,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,48,48,48,47,46,46,45,45,45,45,44,43,42,40,39,36 2 yu yu 2627 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,77,77,77,77,73,68,68,65,65,62,60,60,56,56,55,51,51,48,48,46,45,45,43,43,42,41,41,40,40,38,38,38,38,38,37,36,36,36,36,36,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,33,33,33,33,33,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32 1 zhan zhan 2631 4 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,87,87,87,87,86,85,85,85,85,84,83,83,82,82,33,33,33,32,32,30,29,29,28,28,27,26,26,26,26,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,24,24,24,24,23,23,23,22,22,22,22,22,22,22,20,20,20,20,20,20,19,19,19,19,18,17,17,16,16,15,15,15,14,14,13,11,11,9,9,8,5,5,5,5,4,2,2,1,1,1 2 yao yao 2635 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,76,76,76,76,75,75,75,74,74,74,73,73,73,73,73,73,73,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,73,73,73,75,75,75,76,76,76,76,76,76,76,77,77,77,78,78,78,78,80,80,80,81,81,81,82,82,82,82,85,85,85,87,87,87 1 xing xing 2637 6 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,7,7,9,10,12,16,47,48,48,50,51,51,51,52,53,54,55,55,55,56,57,57,57,58,58,59,59,59,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,58,58,57,57,57,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,57,57,58 3 cheng cheng 2643 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,17,17,17,17,20,21,21,23,23,28,43,43,45,45,51,56,56,58,58,61,63,63,66,66,68,68,68,71,71,72,73,73,73,73,76,76,76,78,78,78,80,80,80,80,81,82,82,82,82,82,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,83,85,85,85,85,85,86,87,87,88,88,90,90,90,91,91,92 1 hong hong 2647 4 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,43,43,45,45,60,60,60,47,47,47,48,48,50,50,51,52,52,53,53,54,54,54,55,55,56,57,57,58,58,60,60,60,61,61,62,63,63,63,63,65,65,65,66,66,66,67,67,68,68,70,70,70,71,71,72,72,72,73,73,75,76,76,77,77,77,78,78,80,80,80,81,81,82,82,82,83,83,83,83,85,85,85,87,87,88,88,88,90,90,90,91,91,92,92,93,95,95,96,96,97 1 chong chong 2651 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,2,2,2,2,12,12,12,22,22,22,32,32,32,32,40,40,40,45,45,45,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,60,60,60,60,65,65,65,67,67,67,70,70,70,70,72,72,72,75,75,75,77,77,77,77,77,77,77,82,82,82,87,87,87,87,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,85,85,85,82,82,82,80,80,80,80,77,77,77,72,72,72 0 xiao xiao 2653 8 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,91,89,88,86,85,82,81,78,78,76,74,73,72,71,70,68,66,66,65,65,63,63,62,61,61,59,59,58,58,58,56,55,55,55,54,53,53,53,53,53,52,52,51,51,51,52,52,53,53,54,55,55,55,55,56,56,57,57,57,57,58,58,58,58,58,58,58,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,55,54,53,54,54,54,54,53 3 xin xin 2663 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,54,54,54,54,42,39,39,35,35,29,29,29,30,30,32,34,34,34,34,35,37,37,39,39,40,41,41,43,43,45,47,47,49,49,50,52,52,54,54,55,56,56,58,58,58,59,59,60,60,62,62,62,63,63,65,65,65,66,66,67,68,68,69,69,70,70,70,71,71,72,73,73,74,74,75,75,75,76,76,76,77,77,78,78,79,80,80,80,80,81,82,82,83,83,84,85,85,87,87,89 2 si si 2667 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,4,4,4,4,7,7,7,32,32,32,32,32,32,32,36,36,36,37,37,37,39,39,39,39,40,40,40,42,42,42,44,44,44,44,46,46,46,46,46,46,48,48,48,48,49,49,49,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,51,51,51 4 - - 2669 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,85,85,85,85,84,84,84,83,83,83,81,81,81,81,79,79,79,77,77,77,74,74,74,74,70,70,70,68,68,68,66,66,66,66,63,63,63,61,61,61,60,60,60,60,59,59,59,57,57,57,56,56,56,56,55,55,55,55,55,55,54,54,54,54,53,53,53,51,51,51,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 2 dao dao 2671 8 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,55,55,55,57,57,57,57,60,60,60,60,60,62,62,62,62,65,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,65,65,62,62,60,60,57,55,55,55,55,55,55,55,55,55,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,55,57,57,57,57 0 qian qian 2679 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,53,53,53,53,54,54,54,55,55,55,55,55,55,55,56,56,56,57,57,57,58,58,58,58,60,60,60,60,60,60,61,61,61,61,64,64,64,66,66,66,67,67,67,67,69,69,69,70,70,70,70,70,70,70,71,71,71,73,73,73,74,74,74,74,75,75,75,76,76,76,77,77,77,77,78,78,78,79,79,79,80,80,80,80,81,81,81,81,81,81,82,82,82,82,83,83,83,83,83,83 2 jun jun 2681 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,53,53,53,54,54,54,54,55,55,55,55,55,55,56,56,56,56,56,56,56,57,57,57,58,58,58,58,59,59,59,61,61,61,64,64,64,64,65,65,65,68,68,68,71,71,71,71,75,75,75,78,78,78,79,79,79,79,84,84,84,87,87,87 2 zhi zhi 2683 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,20,20,20,20,20,20,20,25,25,25,30,30,30,30,35,35,35,35,35,35,40,40,40,40,45,45,45,47,47,47,47,47,47,47,52,52,52,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57,57,57,57,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,60,60,60,57,57,57,57,52,52,52,45,45,45 0 qian qian 2685 6 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,98,98,97,96,95,95,93,92,91,90,90,90,89,88,86,83,83,82,81,79,77,77,75,74,71,70,69,67,65,65,63,63,61,60,60,59,57,55,55,54,52,52,51,50,50,49,47,46,45,45,45,45,44,44,44,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,43,43,42 2 bu bu 2691 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,69,69,68,68,68,67,67,66,66,65,65,65,64,64,63,62,62,61,61,60,59,59,58,58,58,56,56,55,55,55,54,54,53,53,52,51,51,50,50,49,48,48,48,48,47,46,46,46,46,46,46,46,45,45,44,43,43,43,43,43,41,41,41,41,40,38,38,38,38,36,34,34,33,33,33,30,30,29,29,28,26,26,24,24,24,22,22,20,20,20,19,19,18,18,16,15,15,13,13,12 3 wei wei 2695 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,74,74,73,73,71,70,70,70,70,68,66,66,65,65,65,63,63,62,62,61,61,61,60,60,58,57,57,57,57,57,55,55,55,55,54,53,53,53,53,52,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,53,54,54,55,55,56,56,56,58,58,59,61,61,61,61,63,65,65,66,66,67,69,69,70,70,72,76,76,76,76,78,82,82,83,83,86,91,91,91,91,95 3 zhe zhe 2699 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,18,18,18,18,22,22,22,26,26,26,31,31,31,31,33,33,33,37,37,37,37,37,37,37,38,38,38,40,40,40,43,43,43,43,45,45,45,47,47,47,50,50,50,50,50,50,50,53,53,53,53,53,53,53,56,56,56,58,58,58,58,58,58,58,60,60,60,62,62,62,63,63,63,63,63,63,63,65,65,65,66,66,66,66,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,68,68,68,68,68,68 1 yao yao 2701 18 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,20,21,23,27,30,32,38,40,43,46,46,48,48,48,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,48,47,47,47,46,46,46,46,46,46,46,46,48,50,56,57,60,61,62,64,65,67,67,68,68,70,70,70,70,70,70,68,67,66,63,61,60,58,56,55,53,51,51,50,48,48,47,46,46,46,45,45,45,45,45,43,43,43,43,43,43 1 bi bi 2727 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,52,52,52,52,52,83,83,83,85,85,86,87,87,89,89,90,92,92,92,92,94,95,95,97,97,97 6 si si 2731 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,45,45,45,45,52,52,52,57,57,57,60,60,60,60,62,62,62,65,65,65,70,70,70,70,70,70,70,72,72,72,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,72,72,72,72,72,72,72,67,67,67,65,65,65,60,60,60,60,57,57,57,52,52,52 0 - - 2733 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,98,98,98,98,98,98,98,93,93,93,91,91,91,91,87,87,87,85,85,85,85,85,85,85,78,78,78,76,76,76,73,73,73,73,72,72,72,71,71,71,68,68,68,68,66,66,66,66,66,66,63,63,63,63,62,62,62,61,61,61,61,61,61,61,58,58,58,57,57,57,57,57,57,57,56,56,56,56,56,56,55,55,55,55,53,53,53,53,53,53,52,52,52,52,52,52,52,51,51,51 1 dao dao 2735 8 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,52,52,50,47,47,45,45,45,42,42,40,40,40,40,37,37,37,37,37,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,37,40,40,42,42,45,47,47,50,50,52,52,52,53,55,55,57,57,57,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,60,60,60,60,60,58,57,57,57,57,57,57,56,55,55,55,55,55 0 wo wo 2743 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,55,55,55,55,55,55,55,56,56,56,56,56,56,57,57,57,57,58,58,58,60,60,60,61,61,61,61,63,63,63,66,66,66,67,67,67,67,70,70,70,72,72,72,76,76,76,76,78,78,78,82,82,82,85,85,85,85,87,87,87,87,87,87,90,90,90,90,92,92,92,93,93,93 1 yi yi 2745 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,46,46,46,46,48,48,48,49,49,49,50,50,50,50,51,51,51,52,52,52,53,53,53,53,55,55,55,56,56,56,59,59,59,59,60,60,60,63,63,63,65,65,65,65,69,69,69,72,72,72,77,77,77,77,80,80,80,80,80,80,83,83,83,83,85,85,85,86,86,86,87,87,87,87,89,89,89,90,90,90,90,90,90,90,91,91,91,92,92,92,93,93,93,93,94,94,94,95,95,95 2 jian jian 2747 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,37,37,37,37,40,40,40,42,42,42,42,42,42,42,45,45,45,47,47,47,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,57,57,57,57,55,55,55,55,55,55,52,52,52,52,50,50,50,47,47,47,45,45,45,45,45,45,45,40,40,40 0 tiao tiao 2749 6 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,95,95,95,92,90,88,87,85,80,77,75,75,72,68,65,63,60,58,57,55,52,52,51,50,49,48,48,46,46,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45 2 wang wang 2755 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,93,93,93,93,92,91,91,90,90,88,87,87,87,87,85,83,83,81,81,80,75,75,70,70,66,62,62,57,57,56,53,53,47,47,46,43,43,41,41,37,35,35,32,32,31,30,30,28,28,28,28,28,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,30,30,30,30,31,32,32,32,32,33,33,33,36,36,37,37,37,38,38,40,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42 1 cang cang 2759 4 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,95,94,94,94,94,94,93,93,93,93,93,93,93,93,93,93,93,92,92,91,91,90,89,89,89,89,86,85,85,82,82,81,80,80,74,74,73,65,65,64,64,55,54,54,49,49,46,45,45,43,43,40,36,36,36,36,35,34,34,32,32,31 2 mang mang 2763 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,97,97,97,97,97,97,97,96,96,96,95,95,95,95,95,95,95,94,94,94,94,94,94,94,94,94,94,93,93,93,91,91,91,91,91,91,91,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,89,89,89,89,88,88,88,87,87,87,87,87,87,87,84,84,84,82,82,82,80,80,80,80,78,78,78,73,73,73,71,71,71,71,71,71,71,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70 2 bi bi 2765 6 15 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,6,6,7,8,9,9,9,10,13,15,17,21,25,27,35,43,43,44,54,60,65,65,67,68,69,70,70,70,71,71,71,71,72,72,73,73,73,73,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,73,72,72,72,71,71,71,70,70,70,70,70,69,68,68,68,67,67,67,67,67,67,66,66,66,66,66,66,66 2 di di 2771 4 14 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,52,53,53,53,53,55,56,56,56,56,58,61,61,63,63,65,66,66,68,68,71,72,72,73,73,75,77,77,78,78,79,81,81,81,81,82,83,83,83,83,83,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,86,86,86,86,86,86,86,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,88,88,88,88,90,90,90,91,91,91 1 hou hou 2775 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,41,41,42,42,43,44,44,45,45,45,46,46,47,47,48,50,50,50,50,51,53,53,55,55,55,56,56,60,60,66,66,66,70,70,71,75,75,75,75,76,78,78,80,80,81,82,82,83,83,85,86,86,87,87,87,87,87,88,88,89,89,89,90,90,90,90,90,91,91,92,92,92,93,93,93,93,93,93,93,93,95,95,95,95,95,95,95,96,96,96,97,97,97,97,97,97,97,97,97,98 1 tian tian 2779 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,45,45,45,45,47,47,47,47,47,47,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,52,52,52,52,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57,60,60,60,65,65,65,65,65,65,65,70,70,70,75,75,75,75,77,77,77,77,77,77,80,80,80,80,82,82,82,82,82,82,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85 0 gao gao 2781 8 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,98,98,98,98,97,97,97,97,97,96,95,95,95,94,92,90,89,87,86,85,83,82,81,80,80,78,77,75,75,73,71,70,69,68,67,66,65,65,64,64,63,62,61,61,60,60,60,59,59,59,58,58,58,57,57,57,57,56,56,56,56,56,56,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,56,56,56,56,56 7 xin xin 2791 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,50,52,52,52,52,52,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,60,60,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62 0 si si 2795 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,51,51,51,51,51,51,51,49,49,49,48,48,48,48,46,46,46,46,46,46,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,44,44,44,44,43,43,43,43,43,43 6 - - 2797 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,76,76,76,76,75,75,75,72,72,72,71,71,71,71,70,70,70,68,68,68,66,66,66,66,65,65,65,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,61,61,61,60,60,60,60,60,60,60,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,57,57,57,56,56,56,56,56,56,56,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,54,54,54,53,53,53,53,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,51,51,51,50,50,50 1 dao dao 2799 8 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,50,50,48,46,45,45,45,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,45,45,45,45,46,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,48,50,50,50,52,52,52,52,53,55,55,55,55,55,55,55,55,57,57,57,57,57,57,57,58,60,60,60,60,60,60,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,60,57,55,52,52,50,47,47,47,42,42 0 ru ru 2807 2 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,40,40,40,40,40,40,40,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,37,37,37,37,40,40,40,40,40,40,42,42,42,42,45,45,45,50,50,50,55,55,55,55,60,60,60,65,65,65,70,70,70,70,77,77,77,80,80,80 0 guan guan 2809 2 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,17,17,17,17,20,20,20,22,22,22,23,23,23,23,26,26,26,28,28,28,31,31,31,31,33,33,33,36,36,36,38,38,38,38,40,40,40,42,42,42,45,45,45,45,46,46,46,47,47,47,50,50,50,50,52,52,52,52,52,52,55,55,55,55,57,57,57,58,58,58,60,60,60,60,62,62,62,63,63,63,65,65,65,65,68,68,68,71,71,71,71,71,71,71,75,75,75,76,76,76 1 shan shan 2811 2 7 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,3,3,3,3,6,6,6,8,8,8,11,11,11,11,13,13,13,15,15,15,16,16,16,16,19,19,19,22,22,22,23,23,23,23,26,26,26,28,28,28,33,33,33,33,36,36,36,40,40,40,42,42,42,42,48,48,48,53,53,53,56,56,56,56,58,58,58,60,60,60,61,61,61,61,61,61,61,62,62,62,62,62,62,62,63,63,63,63,63,63,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65 1 yue yue 2813 6 10 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,95,95,95,95,94,93,93,92,91,91,90,90,90,88,87,86,85,85,83,83,82,82,81,78,77,76,74,72,71,69,66,66,64,63,61,59,58,57,56,55,53,53,51,51,50,50,48,48,47,46,46,46,46,46,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,44,44,44,44,44,44,44,43,43,43,43,42,42,42,41,41,40,40,39,38,37 3 bu bu 2819 4 12 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,59,59,59,59,57,57,57,56,56,55,54,54,53,53,53,52,52,51,51,50,50,50,49,49,48,47,47,46,46,45,44,44,43,43,43,42,42,41,41,40,38,38,37,37,36,36,36,34,34,33,32,32,32,32,31,30,30,29,29,29,28,28,27,27,26,26,26,25,25,24,23,23,23,23,21,21,21,20,20,19,18,18,17,17,16,15,15,15,15,14,13,13,12,12,11,10,10,9,9,9 4 dong dong 2823 4 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,73,73,72,72,70,68,68,67,67,66,66,66,62,62,61,61,61,60,60,57,57,57,56,56,55,55,55,55,55,53,53,53,53,53,53,53,53,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,50,50,50,48,48,48,47,47,47,47,46,45,45,43,43,43,43,43,42,42,40,40,40,37,37,36,33,33,33,33,31,28,28,26,26,25,22,22,21,21,18 1 bu bu 2827 2 19 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,87,87,87,87,82,82,82,77,77,77,75,75,75,75,72,72,72,70,70,70,67,67,67,67,65,65,65,65,65,65,62,62,62,62,57,57,57,55,55,55,55,55,55,55,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,53,53,53,55,55,55 0 dao dao 2829 18 17 50 50 0 0 0 0 100,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 100,3,4,12,23,30,43,50,52,55,56,56,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,56,56,55,54,53,52,51,50,50,48,47,46,45,43,41,41,41,40,40,39,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,39,40,41,41,41,41,42,43,43,43,45,45,45,45,46,47,47,48,50,51,51,52,53,53,53,54,55,56,57,57,57,57,57,57,57,57,56,54,54,52,51,50,50,48,46,45,42 1 ,无码视频久久,国产一本高清无码,亚洲Av永久无码精品,国产91精品一区二区三区四区